Vil gjøre det enklere å forstå kommunale planer

En ny oversikt skal gjøre det enklere for boligeiere å orientere seg om hvordan det kommunale planverket fungerer.

Sist endret 17.02.2022

Kommunens planer påvirker hva du kan bygge på eiendommen din. Skal du bygge for første gang eller gjennomføre større arbeider på huset ditt, vil du ofte møte begreper som kan være vanskelige å forstå. Derfor har planavdelingen i Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) laget en enkel oversikt med illustrasjoner, som forklarer hva du som bygger må passe på i de kommunale planene.

Informasjonen ligger på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet: Slik forstår du kommunale planer.

Direktoratet har allerede mye nyttig informasjon til både privatpersoner og profesjonelle aktører i byggebransjen, blant annet en veiviser som forteller hva du kan bygge eller gjøre om på eiendommen din uten å søke.

Arealplan eller reguleringsplan?

Kommunale planer kan angå alt fra den enkelte eiendommen, til nærområdet i forbindelse med detaljregulering eller områdeplan, mens andre planer er mer generelle og gjelder for større områder eller hele kommunen.

Informasjonen er generell. Ønsker du informasjon om de enkelte planene i din kommune, må du fortsatt kontakte kommunen din.