Still krav om digitale byggesøknader nå!

– Nå er tiden kommet for å kreve bruk av digitale byggesøknader via Altinn i byggeprosjekter, sier fagdirektør Kari Befring Bjørnstad i Direktoratet for byggkvalitet.

Sist endret 22.04.2020

Små uteglemmelser kan gi store forsinkelser i en byggesak. I dag er i overkant av 40 prosent av byggesøknadene mangelfulle, og dette resulterer ofte i lengre saksbehandlingstid.

Nå tilbyr flere leverandører nye, brukervennlige løsninger for byggesøknader som automatisk sjekker om søknaden har all informasjon kommunen skal ha. Alle løsningene er godkjent av Direktoratet for byggkvalitet. Byggesøknadene sjekkes mot nasjonale sjekklister utviklet av direktoratet. Løsningen benytter Altinn og sikrer at kommunen mottar informasjonen den skal ha.

– Komplette søknader gir raskere saksbehandlingstid og sparer tid og penger i byggeprosjektet. De nye løsningene er her nå, og det er ingen grunn til å vente med å ta dem i bruk, sier Bjørnstad.

Her får du presentert løsningene

13. mai arrangerte DiBK et webinar hvor leverandørene av nye løsninger for byggesøknad presenterte sine produkter, og bransjen diskuterte fordeler og ulemper med de nye løsningene.

Se webinaret i opptak

Se svar på spørsmålene som ble stilt underveis i webinaret

Bla deg gjennom presentasjonene som ble holdt