Visjon og verdier

Vår visjon er gode bygg for et godt samfunn.

Sist endret 30.12.2011

God byggkvalitet handler om at alle bygg skal være trygge, tilgjengelige, funksjonelle og estetiske. Økonomien skal være fornuftig gjennom hele deres livsløp. Byggene skal være helse- og miljøvennlige samt bidra til gunstig stedsutvikling og en bærekraftig samfunnsutvikling.

Som samfunnsaktør skal direktoratet ivareta samfunnets og brukernes interesser innen byggkvalitet, stimulere til seriøsitet og innovasjon i byggsektoren og styrke kompetanse og evne til å etterspørre og levere byggkvalitet hos de som bygger og brukerne av byggene.

Vår rolle er å vise vei til gode bygg og omgivelser. Sammen med de som bygger, andre myndigheter og fagmiljøene utvikler vi og formidler kunnskap, byggeregler og prosesser som fremmer god byggkvalitet.

Verdier

  • Vi er bevisste samfunnsoppdraget vårt – for å ivareta helheten
  • Vi er pålitelige – og holder det vi lover
  • Vi er interesserte og nysgjerrige – for å bli bedre i morgen
  • Vi er gode formidlere – fordi kunnskap får verdi når den deles