Utstillerne du møter på Byggesaksdagene

Tirsdag 7. november kan du møte utstillere og DiBKs egne fagfolk på Informasjonstorget i foajeen. Benytt anledningen til å se hva som skjer på fagfeltet og få svar på det du måtte lure på.

Sist endret 04.10.2023

3D Bolig

Spar kommunens saksbehandlere for mye ekstra arbeid og frustrasjon.

3D Bolig tilbyr er et meget brukervennlig 3D-verktøy hvor forbrukere kan lage enkle bygg som garasjer, rekkegarasjer, naust, uthus, hagestuer, boder, redskapshus, lekestuer med mer. Når bygget er laget, kan brukeren umiddelbart få pdf med ferdig utfylte tegninger for byggesøknad, samt komplett materialliste. Man kan også sende digital byggesøknad inkl. nabovarsel, gjennom 3D Boligs samarbeid med Norkart.

Besøk standen for mer info og gratis minnepinne! Les mer: 3D Bolig

Acos

Har du ambisjoner om å forenkle og forbedre arbeidet med bygge- og plansak i din kommune? Se markedets nyeste skybaserte løsning, ACOS Eiendom+  Løsningen støtter både eByggesak og ePlansak og er optimalisert for drift i skyen. Slik kan du utnytte mulighetene i de nasjonale standardene. 

Velkommen til vår stand!

Ambita AS og Norconsult Digital

I et samarbeidsprosjekt mellom teknologiselskapet Ambita og Norconsult Digital, har vi utviklet byggesøknaden. Ambita har spesialisert seg på å frembringe digitale løsninger for eiendomssektoren. Mens Norconsult Digital er ledende på utformingen og lanseringen av komplette IKT-løsninger for alle ledd i prosessen rundt planlegging, konstruksjon, og forvaltning av eiendom og infrastruktur.

Vårt hovedmål i dette samarbeidet har vært å skape en helhetlig, prosessorientert plattform for alle stadier av byggesaksprosessen.

Gå innom standen for å vite mer om kommende oppdateringer i løsningen og for en hyggelig prat med Kasper og Petter.

Arbeidstilsynet

Nå kan tiltakshavere få svar på søknaden om Arbeidstilsynets samtykke på få minutter! Vår digitale søknadsløsning med utfylt egenerklæring gir automatisk søknadssvar til søkere som oppfyller alle lovkrav. I den nye søkeløsningen avgir søkere egenerklæring og mottar automatisk samtykke, like etter at søknaden er sendt. Alle kan bruke den digitale søknadsløsningen selv om tiltaket ikke oppfyller alle krav som er oppsatt i egnerklæringen. Disse søknadene sluses da til manuell behandling hos våre byggesaksbehandlere. 

Arbeidstilsynet samarbeider med DIBK og flere leverandører av digitale søknadsløsninger. Kom innom vår stand på Byggesaksdagene!

Cordel

Cordel, sammen med Rørentreprenørene Norge, utvikler løsning for digitale byggesøknader tilpasset håndverkere. Løsningen kan benyttes frittstående eller fullintegrert med Cordel. Med Cordel Byggsøk kan du nå sende erklæring om ansvarsrett og samsvarserklæring digitalt. Du kan gjøre alt fra ett og samme sted, unngå dobbeltføring og få hjelp med utfyllingen. Ambisjonen er å utvikle en brukervennlig løsning som gjør det enkelt å håndtere erklæringer og byggesøknader på en enkel måte.

Kom innom vår stand for mer informasjon og visning av løsningen!

Geomatikk og Iron Mountain AS

Vi bistår med å samle historiske data på ett sted for enklere gjenfinning av de data du trenger i saksbehandling. I GeoDoc kan du samle både skannet papirarkiv og historiske dokumenter fra sakarkiv og fagsystemer, og integrere med eByggesak. Ved å samle alle historiske data på ett sted forenkles både søk, saksbehandling og dialog med publikum. Et komplett GeoDoc som supplement til sakarkiv vil gi et komplett datasett til bla. meglerpakker og publikumsportaler. Vår partner Iron Mountain AS sørger for skanning av papirarkivet inn til GeoDoc. 

Møt oss og Iron Mountain på stand for en uforpliktende prat om hvordan vi kan samle det historiske byggesaksarkivet på ett sted for enklere gjenfinning. 

Holte AS

Vi i Holte vil veldig gjerne høre hvordan du som byggesaksbehandler opplever søknadene som sendes fra Holte ByggSøk, så kom gjerne innom standen vår for en liten prat. Vi er åpne for både ris og ros, og ikke minst for konstruktive innspill som kan bidra til bedre søknader. Ansvarlig søkere ønskes selvfølgelig også velkommen innom for en prat.

I tillegg til Holte ByggSøk leverer vi et komplett økosystem for ansvarlig søker, hvor dokumenthåndtering, kvalitetssikring og samordningsløsninger står i fokus. Kanskje er dette interessant å høre mer om for deg som driver tilsyn?

Kartverket

I bygge- og eiendomsaker er matrikkelen en av flere kilder til opplysninger. Når det gis byggetillatelser skal det registreres data i matrikkelen slik at registeret gjenspeiler det som bygges og endres. Digitale prosesser stiller stadig flere krav til disse dataene og det gir muligheter for økt gjenbruk av data og effektivitet. Sammen med flere aktører bidrar Kartverket i dette arbeidet. Kom innom og prat med oss om dine ønsker, om du lurer på noe om matrikkel og hvis du vil være med på vår bygg bingo.

Vi gleder oss til å se deg!

KS

KS er kommunenes utviklingspartner i digitaliseringsarbeidet og skal bidra til at kommunene og fylkeskommunene samordner behovene når de skal digitalisere de kommunale tjenesteområdene.

Når det gjelder digitalisering av plan- og byggesaksområdet, tilbyr KS en verktøykasse på nett som skal være et hjelpemiddel i arbeidet med å digitalisere plan- og byggesaksområdet i kommunene. Her finner man relevante verktøy for bruk i lokale omstillingsprosjekter.

KS vil orientere om verktøykassen på stand og det pågående arbeidet med revisjon av nasjonal produktspesifikasjon.

Lytics

Lytics har utviklet en unik SaaS-løsning hvor vi har samlet all informasjon, om alle eiendommer, i et kartbasert system. Plattformen henter data fra over 100 kilder og setter det sammen på en måte som gir full kontroll på eiendomsinformasjon.

Saksbehandlere som bruker systemet, kan søke opp ulike typer saker i vår saksinnsyndatabase og få tilgang til alt av dokumenter knyttet til saken i løpet av noen sekunder.

Saksbehandlerne kan bruke søkemotoren vår for å orientere seg om hvordan egen kommune historisk, eller andre kommuner, har valgt å behandle tilsvarende saker, og vise til dette på samme måte som advokater og dommere benytter rettspraksis i sin argumentasjon. Videre er det viktig for saksbehandler å ha tilgang på denne informasjonen, nå som et stort antall arkitekter og utviklere har tilgang på dette gjennom Lytics.

Multiconsult

Multiconsults seksjon byggesak er stolte av å invitere deg til å utforske vår mangfoldige tjenesteportefølje. Vi er mer enn bare byggesak - vi er din fullverdige partner gjennom hele byggeprosessen.

I tillegg til vår rolle som ansvarlig søker, tilbyr vi blant annet juridisk rådgivning, mulighetsstudier, prosjektledelse, utarbeider rapporter for offentlige organ, kurs i byggesak mm.

Multiconsult har Norges største og ledende byggesaksmiljø. Besøk oss på vår stand for å lære mer om våre tjenester, møte vårt ekspertteam og oppdage hvordan Multiconsult kan være din mest verdifulle samarbeidspartner.

Norkart

Sammen med kommunene og profesjonelle aktører i byggebransjen, har Norkart jobbet frem eByggesøk og eByggesøk Proff. eByggesøk er den eneste søknadsløsningen for privatpersoner i Norge. Hver måned hjelper eByggesøk over 6000 brukere med å finne svar på om tiltaket de skal utføre på eiendommen er søknadspliktig, om det krever ansvarlig søker eller om det kun er nødvendig å gi beskjed til kommunen når jobben er gjort.

Du finner oss på stand på Byggesaksdagene, og vi lytter gjerne til hvilke behov du og din kommune har til digitale byggesøknader. Kom innom oss for en prat om hvilke utfordringer, ønsker og behov dere har. Vi bistår også med informasjon om hvordan din kommune kan stenge for byggesøknad på e-post!

Norsk byggtjeneste

Byggeportalen tilbyr komplett og digitalt regelverk for byggenæringen med historisk arkiv helt tilbake til 1924, kommentarer til plan- og bygningsloven og egne utdypende emner. Byggeportalen er spesielt nyttig for byggesaksbehandlere og andre som må:

  • innfri stadig økende krav til effektiv saksbehandling og overholdelse av tidsfrister
  • sikre riktig tolkning av et komplekst og uklart regelverk
  • alltid være oppdatert og à jour i forhold til endringer i lovverket

Besøk vår stand for å høre mer, få med deg noen nyttige strøartikler og ikke minst et gratis prøveabonnement på tjenesten i 14 dager!

Sikri

Sikri AS jobber kontinuerlig med å forenkle og effektivisere arbeidshverdagen til byggesaksbehandlere i Norge. Vår digitale fagløsning Elements eByggesak er den første og foreløpig eneste eByggesak-løsningen som er godkjent av Direktoratet for byggkvalitet.

Elements eByggesak sikrer automatisk mottak og validering av digitale søknader som kommer inn til kommunen. Nasjonale sjekklister for byggesaksbehandling ligger integrert i arbeidsflyter som hjelper saksbehandler med effektiv og forsvarlig saksbehandling fra A til Å.

Ta turen innom vår stand så får du høre mer om hvordan vi automatiserer byggesaksprosessen

Skatteetaten

Tettpå er et samarbeid mot arbeidslivskriminalitet. Vi hjelper, veileder og dyktiggjør forbrukere til å velge seriøse håndverkere når de skal bygge eller pusse opp hus eller hytte. Skatteetaten, som har ansvaret for Tettpå, har avtaler med aktuelle kommuner og Kartverket om utveksling av data fra byggesøknader og hjemmelsoverganger.

Et veilederteam hos Skatteetaten ringer forbrukere som har søkt om byggetillatelse eller kjøpt bolig- eller fritidseiendom i de aktuelle kommunene. Etter telefonsamtalen får forbrukerne en veileder med flere tips om temaet.

Kom og snakk med oss og hør mer om Tettpå, og bli med på samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet. Les mer: Tettpå – samarbeid mot arbeidslivskriminalitet - Skatteetaten

Tietoevry

Plan & Build 360° gir deg mer tid til de vanskelige oppgavene! Den sørger for at saksbehandler automatisk får presentert rett oppgave til rett tid med rett kvalitet. Ved hjelp av konfigurering og moderne teknologi som for eksempel kunstig intelligens vil de enkle oppgavene utføres automatisk. Løsningen vil sørge for at det jobbes med de viktige sakene samtidig som kommunen opprettholder frister og lovverk. Ved hjelp av Plan & Build 360° vil kommunen sikre at innbyggerne får levert gode tjenester til rett tid og kvalitet.

På vår stand vil du kunne få snakke med våre fagfolk og våre produktsjefer innenfor området. Håper vi ser deg.