Miljøfyrtårn

Direktoratet for byggkvalitet er sertifisert som Miljøfyrtårn.

Sist endret 23.11.2022

Direktoratet for byggkvalitet arbeider kontinuerlig med å forbedre virksomhetens miljøprestasjoner gjennom å redusere vår påvirkning på klima og miljø og arbeide aktivt for et godt arbeidsmiljø.

Som Miljøfyrtårn arbeider direktoratet for å:

  • Redusere våre klimagassutslipp til et minimum
  • Være en pådriver for en mer sirkulær økonomi
  • Sikre et trygt, godt og attraktivt arbeidsmiljø

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Ordningen har til hensikt å heve bedrifters miljøprestasjoner. Bedrifter eller virksomheter som oppfyller definerte bransjevilkår kan sertifiseres som Miljøfyrtårn.

Direktoratet for byggkvalitet ble første gang Miljøfyrtårnsertifisert i 2013

Nedenfor ser du Direktoratet for byggkvalitets CO2-fotavtrykk for 2021.

Fotavtrykket viser det samlede CO2-utslippet på energibruk, transport og restavfall, og er basert på vår årlige innrapportering til Miljøfyrtårn. Diagrammet viser prosentvis fordeling av virksomhetens CO2-utslipp i 2021.

MicrosoftTeams-image (62).png
.
MicrosoftTeams-image (63).png

Interne tiltak på klima og miljø

For å redusere vår påvirkning på klima og miljø gjennomfører virksomheten en rekke tiltak:

  • Vi har begynt å bytte ut gamle lysarmaturer til ledbelysning og har nattsenkning av temperatur i lokalene og døgnstyring av belysning.
  • Vi arbeider for å holde reisevirksomheten lav. Vi vurderer behovet for reiser ut ifra klimahensyn. Vi gjennomfører og deltar på digitale møter og webinarer. Virksomheten tilbyr mulighet for å jobbe inntil tre dager i uken på hjemmekontor.
  • Ved offentlige anskaffelser legger vi vekt på å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger. Vi kjøper inn miljømerkede produkter så langt det er mulig.
  • Vi har god kildesortering av avfall og reduserer papirforbruket gjennom utstrakt bruk av digitale verktøy.

Hjelp oss å bli bedre

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet. Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Direktoratet for byggkvalieti årene fremover.

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos Direktoratet for byggkvalitet. Send inn ditt forslag her!

Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn!