Hvem er Direktoratet for byggkvalitet?

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven

Sist endret 01.12.2023

Vi er underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet og har kontorer i Oslo og på Gjøvik.

Direktoratet er tilsynsmyndighet for byggevaremarkedet og har ansvar for den sentrale godkjenningsordningen for foretak med ansvarsrett.

Regelverket har stor betydning for blant annet boligbyggingen, og direktoratet skal ha innsikt i hvordan regelverket virker. Direktoratet har som oppgave å øke kunnskapen om byggeregler og byggesaksprosess i næringen, i kommunene og blant bolig-og byggeiere.

Direktoratet deltar i internasjonalt myndighetsarbeid i byggsektoren, og er engasjert i nasjonalt og internasjonalt standardiseringsarbeid på byggområdet.

Direktoratet for byggkvalitet er et virkemiddel for å realisere bygningspolitikken. Direktoratet skal bidra til å oppfylle to hovedmål:

  1. Sikre, miljøvennlige og tilgjengelige boliger og bygg
  2. Forutsigbare regler for effektiv ressursbruk i byggeprosessen