Tilsynsdagen 2023

Velkommen til vår fagdag om tilsyn på Gardermoen 6. november. Meld deg på i dag, så er du sikret plass!

Sist endret 22.05.2023

Vil du delta?

Tid: 6. november
Sted: Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen
Påmeldingsfrist: 5. oktober

 

Kl. 1000: Velkommen! 

Kl. 1010-1230: Tilsyn fra A til Å

Tilsyn på byggeplass – dette bør du se etter

Tilsyn som er utført i en tidlig fase i byggeprosessen, kan være med på å forhindre byggfeil. Filip Juberg Brevik, saksbehandler i Vestby kommune, har vært med på oppstart og utvikling av tilsynsavdelinger i tre ulike kommuner. I dette foredraget vil han ta deg gjennom hvordan tilsyn på byggeplass kan gjennomføres, med spesiell vekt på viktige huskeregler i arbeidet som tilsynsmyndighet.

Filip Juberg Brevik 200x250 SH.png

Filip Juberg Brevik er saksbehandler i Vestby kommune. Han har jobbet 11 år med byggesaksbehandling, tilsyn og ulovlighetsoppfølging i fire forskjellige kommuner. De siste seks årene har han hovedsakelig jobbet med tilsynsarbeid. Han har også holdt foredrag for både lokale utviklere og entreprenører, Arbeidstilsynet og NKF. Brevik er utdannet tømrer og byggingeniør, med mye praktisk erfaring innenfor småhusbebyggelse.

 

Hvordan føre tilsyn med kvalitetssikringsrutiner

Mange opplever det utfordrende å føre tilsyn med de ansvarlige foretakenes kvalitetssikringsrutiner. Hva skal kommunen se etter og hvordan kan man konstatere at det foreligger avvik? Dag Birkeland jobber med tilsyn i Direktoratet for byggkvalitet. I dette foredraget vil han dele sine tips og råd om hvordan kommunen skal føre tilsyn med kvalitetssikringsrutiner i et tiltak, og hvordan man kan konkludere med at det foreligger avvik.

Dag Birkeland 200x250 SH.png

Dag Birkeland er senioringeniør ved avdeling for sentral godkjenning i Direktoratet for byggkvalitet. Han har 14 års erfaring fra byggesaksbehandling i tre kommuner. Siden 2013 har han jobbet med tilsyn med foretak som har sentral godkjenning. Birkeland er utdannet høgskoleingeniør bygg.

 

Tilsyn med naturfare

Ekstremværet Hans har vist at flom og skred kan forekomme i nye områder. Tilsyn med sikkerhet mot naturfare er derfor mer aktuelt enn noen gang. Selv om den enkelte kommune ikke har særskilt kompetanse på flom og skred, vil det å etterspørre riktig dokumentasjon gjøre det mulig å føre gode tilsyn. Odd Morten Hansen fra Trondheim kommune, vil i dette foredraget vise hvordan kommunen kan komme i gang med tilsyn med dokumentasjon, for å oppfylle kravene til sikkerhet mot naturfarer. 

 

Odd Morten Hansen 200x250 SH2.png

Odd-Morten Hansen har vært leder for tilsyn ved byggesakskontoret i Trondheim de siste åtte årene. Odd-Morten har jobbet i flere kommuner og vært prosjektleder for Block Watne. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU.

 

Kl. 1230-1330: Lunsj

Kl. 1330-1630: Oppfølging etter tilsyn

Slik kan du følge opp avvik etter tilsyn

Når kommunen har vært på tilsyn og oppdaget avvik, er det viktig å følge opp funnene, slik at avvikene kan lukkes. I dette foredraget får du høre hvordan Stavanger kommune følger opp avvikene de finner på tilsyn. Du vil også få tips til hvordan du kan håndtere avvik i egen kommune og eksempler på hvilke reaksjoner som kan passe. 

anna-g-s-berthelsen-200x250-sh.png

Anna Berthelsen er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen og har jobbet i Stavanger kommune i 11 år. De siste 8 årene har hun jobbet med tilsyn og ulovlighetsoppfølging. 

 

 

Gode råd ved utforming av pålegg

Utforming av pålegg har mange fallgruver, og det er viktig å være klar over disse. Et pålegg er et inngripende vedtak som må være så presist at mottager ikke er i tvil om hva som må gjøres for å etterkomme kommunens krav. Det er også svært strenge krav til begrunnelse av pålegg. I dette foredraget får du høre hva som må til for at vedtaket skal stå seg hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

NinaStensboelferreira.png

Nina Stensbøl Ferreira har de siste to årene jobbet med klagesaker innenfor byggesak, ulovlighetsoppfølging og tilsyn, hos Statsforvalteren i Oslo og Viken. Før det jobbet hun ni år med tilsyn og ulovlighetsoppfølging i Oslo kommune. Ferreira er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. 

 

 

Ulovligheter i strandsonen og Tennisbane-saken 

Deler av strandsonen i Norge er bygd ut på bekostning av allmennhetens interesser. Mange kommuner har derfor satt i gang med oppfølging av ulovlige tiltak, spesielt langs sjøen. Og oppfølgingen nytter. I dette foredraget får du høre om ulovligheter i strandsonen og den såkalte Tennisbane-saken, der Høyesterett for første gang behandlet en sak om straff for overtredelse av plan- og bygningsloven § 32-9. 

Hans Tore Høviskeland SH 200x250.png

Hans Tore Høviskeland er førstestatsadvokat og enhetsleder ved Økokrims miljøkrimavdeling.

Han har arbeidet med bekjempelse av miljøkriminalitet i mange år og har prosedert en rekke saker om miljøkriminalitet for både tingrett, lagmannsrett og Høyesterett. Høviskeland har også jobbet med saker om ulovlig bygging i strandsonen. 

 

Kl. 1630 Slutt