Bod og oppbevaringsplass i boligen

Med TEK17 blir det ikke lenger et absolutt krav at boliger skal ha innvendig bod. Slik er de nye kravene til oppbevaringsplass i bolig.

Sist endret 29.06.2017

Boliger som prosjekteres etter TEK17 skal ha tilstrekkelig med plass som er egnet for oppbevaring av mat og klær. Det skal fremdeles være bodplass for oppbevaring av sykler, sportsutstyr, barnevogner og lignende. Kravet om bodplass gjelder likevel ikke for studentboliger.

TEK17 er minimumskrav

Boligkjøpere har ulike behov for oppbevaring og bodplass. TEK17 gir større fleksibilitet for disponering av boligens totale areal. Med TEK17 kan boligkjøper selv bestemme hvor mye av boligens areal som skal brukes til oppbevaring. TEK17 angir minimumskravene som stilles til boliger og bygg, og det vil være opp til den enkelte utbygger å bygge boliger med mer oppbevaring enn det regelverket tilsier.

Oppbevaring av mat og klær

I boliger som prosjekteres og bygges etter ny byggteknisk forskrift stilles det krav som innebærer at det skal være plass til oppbevaring av tørrmat og plass til kjøleskap for oppbevaring av fersk mat. Boligen skal også ha tilstrekkelig plass for oppbevaring av klær. Det vil være opp til utbygger, og etterspørselen i markedet, å tilby det som oppfattes som tilstrekkelig plass for oppbevaring av mat og klær. TEK17 angir ikke et minstekrav til hvor mange meter skap som er nødvendig for å ivareta kravet.

Oppbevaring av sportsutstyr

For oppbevaring av sykler, sportsutstyr, barnevogner og lignende skal boenheter ha oppbevaringsplass eller bod på minst fem kvadratmeter. Arealet kan utføres som én enhet eller deles i to. Boenheter som er under 50 kvadratmeter skal ha tilsvarende oppbevaringsplass på minst 2,5 kvadratmeter, men arealet kan ikke deles i to.

Egne regler for studentboliger

Med TEK17 vil det ikke være krav om innvendig bod eller sportsbod i studentboliger.
Direktoratet for byggkvalitet har tillit til at studentsamskipnadene sikrer studentenes interesser, og at samskipnadene bygger boliger med de kvaliteter som best ivaretar studentene.

Veiledning til forskriften

Egne regler for studentboliger