Byggesaksbehandling i praksis

Her finner du blant annet spørsmål og svar om byggesaksbehandling, avklaringer om søknadsplikt og krav til hva byggesøknaden skal inneholde.

Spørsmål og svar

  • Hvilke byggearbeider er så små at de ikke omfattes av byggesaksreglene?

    Hvis det ikke finnes begrensninger i kommunale planer, kan du for eksempel:

  • Er endret bruk fra bolig til fritidsbolig søknadspliktig?

    Bruksendring fra bolig til fritidsbolig er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-2, jf. SAK10 § 2-1. Tilsvarende er en bruksendring fra fritidsbolig til bolig også søknadspliktig.