Hvilket byggverk blir Norges beste i 2019?

Statens pris for byggkvalitet lyses ut for andre gang. Denne gangen er Direktoratet for byggkvalitet særlig på jakt etter gode transformasjonsprosjekter, der bygninger og områder er endret og har fått nytt liv. Fristen for påmelding er gått ut.

Sist endret 27.06.2023
Oslo skatehall.jpg
Oslo skatehall, som åpnet i 2017, ble foreslått til Statens pris for byggkvalitet i 2018. Bygningen er tegnet av Dark Arkitekter. Byggherre er Oslo kommune ved Kultur- og idrettsbygg Oslo KF. Foto: Finn Ståle Felberg

– Dette blir spennende. Det er mange bygninger eller områder som transformeres for å møte nye behov. Å gjenbruke allerede bebygde områder framfor å ta i bruk nye, urørte arealer, bidrar til en miljøvennlig utvikling, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Prisen ble delt ut for første gang i 2018 og vinneren ble Ulstein Arena i Ulsteinvik. Det var stor interesse for prisen og juryen fikk inn 80 forslag på kandidater.

Miljøvennlig utvikling

Kandidatene til prisen bedømmes av en fagjury oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Juryen ledes av tidligere byrådsleder i Oslo og tidligere fylkesmann i Vestfold, Erling Lae.

– Når bygninger og områder mister sin opprinnelige funksjon, for eksempel tidligere industriområder hvor produksjonen legges ned, åpnes det opp for at arealene kan brukes på nye måter. Ved å transformere områdene kan arealer gjenbrukes og utnyttes bedre, og gi plass til nye funksjoner. Det kan dreie seg om alt fra store områder til enkeltbygg, sier juryleder Erling Lae.

Fremragende byggkvalitet

Juryen ser etter bygninger eller områder som har fremragende byggkvaliteter og som er et resultat av gode og innovative byggeprosesser. Kandidatene må ha gode kvaliteter på områder som miljø, klima, tilgjengelighet og byggeskikk. I tillegg må prosjektene være del av en transformasjon.

Fagjuryen for Statens pris for byggkvalitet 2018–2021 består av følgende medlemmer:

  • Leder Erling Lae, tidligere fylkesmann, Oslo
  • Medlem Heidi Bjøru, sivilarkitekt, Tromsø
  • Medlem Eli-Kirstin Eide, professor, Bergen
  • Medlem Bård Kåre Flem, sivilingeniør, Trondheim
  • Medlem Tor Inge Hjemdal, direktør, Oslo
  • Medlem Mai Ahn Thi Lê, spesialrådgiver, Oslo
  • Mari Bergset, landskapsarkitekt, Tromsø
  • Cecilie Bjerke Skjømming, sivilarkitekt, Kristiansand (vara)
  • Arne Smedsvig, landskapsarkitekt, Bergen (vara)