Direktoratet for byggkvalitet er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet.