Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel)

Forskriften stiller minimumskrav til innholdet i tilstandsrapporter som brukes i forbindelse med salg av brukt helårs- og fritidsbolig.

Sist endret 12.01.2024

Forskriften beskriver hvilke rom og bygningsdeler som skal undersøkes, og på hvilken måte undersøkelsene skal gjøres.

 

Veiledning om forskriften og tilstandsrapporten

Direktoratet for byggkvalitet har ansvaret for faglig veiledning knyttet til kapittel 2 om minstekrav til tilstandsrapporter i forskriften.

Under finner du svar på spørsmål som ofte stilles. Siden blir oppdatert når nye spørsmål og avklaringer kommer til.

  • Krav til tilstandsrapporten

  • Hulltaking (§ 2-2)

  • Dokumentasjon

  • Undersøkelse av elektrisk anlegg

  • Undersøkelse av fellesarealer

  • Brannsikkerhet og ulovligheter (§ 2-21)

  • Tilstandsgrader og referansenivå

  • Gjennomføring av tilstandsvurderingen

  • Bygningssakkyndiges uavhengighet

Har du flere spørsmål?

Du kan gjerne sende spørsmålet ditt på e-post: post@dibk.no.

Peker himmelblå 700 Tryggere bolighandel

Skal gi bedre informasjongrunnlag for boligkjøperen

Forskriften om avhendingslova (tryggere bolighandel) skal legge til rette for at tilstandsrapportene har høy kvalitet. På denne måten skal forbrukere få et bedre informasjonsgrunnlag før et boligkjøp.

Det er viktig at kjøperen setter seg godt inn i alt som står i både tilstandsrapporten og andre fremlagte og tilgjengelige salgsdokumenter, som for eksempel selgers egenerklæringsskjema og meglerens salgsoppgave. Dersom et forhold er beskrevet i tilstandsrapporten, kan ikke kjøper gjøre dette gjeldende som mangel i ettertid. 

Husk klart språk!

Forskriften har en egen bestemmelse om at tilstandsrapporten skal skrives på et klart språk. Det betyr at den bygningssakkyndige skal formidle resultatet av sine observasjoner og undersøkelser på en tydelig og forbrukervennlig måte.

Strengere krav til undersøkelser

Forskriften stiller strengere krav til undersøkelser av våtrom, rom under terreng og krypkjellere enn det har vært praksis for før den nye forskriften trådte i kraft. Dette er områder hvor det ofte oppstår tvister ved kjøp og salg av bolig fordi undersøkelsene som blir gjort er for overfladiske til å kunne avdekke skjulte feil og mangler. En tilstandsrapport regnes som godkjent hvis den oppfyller kravene i forskriften.