Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) gjelder fra 1. januar 2022

Forskriften stiller minimumskrav til innholdet i tilstandsrapporter som brukes i forbindelse med salg av brukt helårs- og fritidsbolig.

Sist endret 02.11.2022

Forskriften beskriver hvilke rom og bygningsdeler som skal undersøkes, og på hvilken måte undersøkelsene skal gjøres.

Skal gi bedre informasjongrunnlag for boligkjøperen

Forskriften skal legge til rette for at tilstandsrapportene har høy kvalitet. På denne måten skal forbrukere få et bedre informasjonsgrunnlag før et boligkjøp.

Det er viktig at kjøperen setter seg godt inn i alt som står i både tilstandsrapporten og andre fremlagte og tilgjengelige salgsdokumenter, som for eksempel selgers egenerklæringsskjema og meglerens salgsoppgave. Dersom et forhold er beskrevet i tilstandsrapporten, kan ikke kjøper gjøre dette gjeldende som mangel i ettertid. 

Husk klart språk!

Forskriften har en egen bestemmelse om at tilstandsrapporten skal skrives på et klart språk. Det betyr at den bygningssakkyndige skal formidle resultatet av sine observasjoner og undersøkelser på en tydelig og forbrukervennlig måte.

Strengere krav til undersøkelser

Forskriften stiller strengere krav til undersøkelser av våtrom, rom under terreng og krypkjellere enn det har vært praksis for før den nye forskriften trådte i kraft. Dette er områder hvor det ofte oppstår tvister ved kjøp og salg av bolig fordi undersøkelsene som blir gjort er for overfladiske til å kunne avdekke skjulte feil og mangler. En tilstandsrapport regnes som godkjent hvis den oppfyller kravene i forskriften.

Lurer du på noe om den nye forskriften eller om tilstandsrapporten?

Direktoratet for byggkvalitet har ansvaret for faglig veiledning knyttet til kapittel 2, i forskriften om tryggere bolighandel. Under finner du svar på spørsmål som ofte stilles. Vi oppdaterer siden etter hvert som nye spørsmål og avklaringer kommer til.

Har du flere spørsmål?

Du kan gjerne sende spørsmålet ditt på e-post: [email protected].