Regelverket for heis- og løfteinnretninger

Omsetning og dokumentasjon av heis og sikkerhetskomponenter til heis, reguleres av en egen forskrift. Det er finnes også europeiske bestemmelser på området.

NIREG - register over installerte løfteinnretninger og ulykker.

Her registreres sikkerhetskontroller som er utført på permanente løfteinnretninger som vare- og personheis, løfteplattform, rulletrapp, rullende fortau og trappeheis, i tillegg til ulykker og hendelser med løfteinnretninger.

Mer om NIREG