Ledige stillinger

Vi skal ansette saksbehandler til avdelingen vår på Gjøvik. I Oslo skal vi ansette to jurister og en ingeniør.

Sist endret 08.04.2024
Illustrasjon til ledige stillinger

Saksbehandler med juridisk kompetanse  

Vi søker etter medarbeider som raskt kan gå inn i arbeidsoppgavene til vår seksjon for saksbehandling. Blant arbeidsoppgavene er å behandle og vurdere søknader om sentral godkjenning og å følge opp og veilede medlemmene i ordningen.

Se hele stillingsutlysningen og søk innen 14. april

Vil du jobbe med tilsyn, veiledning og regelverksutvikling?

Vi skal ansette en jurist og en ingeniør som blant annet skal veilede og informere om reglene for byggevarer, gjennomføre tilsyn og bidra i utviklingen av interne retningslinjer, rutiner og gode arbeidsprosesser. 

Begge stillingene har søknadsfrist 14. april

Jurist med kompetanse på EØS-rett og/eller regelverksutvikling

Som jurist i denne stillingen vil du ta del i arbeidet med å utvikle regelverket for byggevarer. Ny byggevareforordning er på trappene og direktoratet skal, i samarbeid med Kommunal- og distriktsdepartementet, gjennomføre forordningen i norsk rett. 

Se hele stillingsutlysningen og søk innen 14. april

Direktoratet for byggkvalitet

Arbeidsoppgavene våre blir løst av blant annet jurister, sivilingeniører og samfunnsøkonomer.

Vi har kontorer i Oslo og på Gjøvik

Få varsel om ledige stillinger

Registrer deg som bruker i Webcruiter og få varsel om ledige stillinger på e-post