Arbeid på eksisterende bygg

Her får du hjelp til å vurdere om arbeid på en eksisterende bygning er vedlikehold, vesentlig endring, vesentlig reparasjon eller hovedombygging. Du får også vite om arbeidene krever søknad og om kravene i byggteknisk forskrift (TEK17) gjelder.

Vedlikehold

Arbeid som er nødvendig for å opprettholde kvalitetsnivået til en bygning og de tekniske installasjonene i bygningen. Dette er arbeid som faller utenfor virkeområdet til byggesaksdelen av plan- og bygningsloven, og kan derfor gjøres uten krav om søknad og uten at kravene i byggteknisk forskrift (TEK17) gjelder. Les mer om vedlikehold.

Vesentlig endring og vesentlig reparasjon

Arbeid som fører til en oppgradering, fornying eller utskifting av en avgrenset del av bygningen, for eksempel en bygningsdel eller en bygningsteknisk installasjon. Dette krever som regel søknad og tillatelse, og relevante krav i byggteknisk forskrift (TEK17) gjelder.
Les mer om vesentlig endring og vesentlig reparasjon.

Hovedombygging

Arbeid som er så omfattende at hele bygningen i det vesentlige blir fornyet. Dette krever alltid søknad og tillatelse, og kravene i byggteknisk forskrift (TEK17) gjelder for hele bygningen. Les mer om hovedombygging.