Digitale løsninger for plansaker og byggesøknader

Digitale løsninger gjør det enklere å levere komplette søknader som gir raskere saksbehandling. Her finner du informasjon som hjelper deg å finne riktig løsning for deg.

Sist endret 10.04.2024

Flere av løsningene er tilpasset ulike søkergrupper som arkitekter og rørleggere.

  • Byggesøknaden.no fra Ambita og Norconsult

  • eByggesøk fra Norkart

  • Holte Byggsøk fra Holte

  • MAKS-søk fra Arkitektbedriftene

  • Byggesøknad for fagfolk fra Oslo kommune

Skal du søke som privatperson?

Privatpersoner kan sende inn søknad om bruksendring av et rom og nabovarsel digitalt.