Digitale løsninger for byggesøknader

Digitale løsninger for byggesøknader gjør det enklere å levere komplette søknader som gir raskere saksbehandling. Her finner du informasjon som hjelper deg å finne riktig løsning for deg.

Sist endret 01.04.2020

Flere av løsningene er tilpasset ulike søkergrupper som arkitekter og rørleggere.

Skal du søke som privatperson?

Privatpersoner kan sende inn søknad om bruksendring av et rom og nabovarsel digitalt.