Steg 0: Før du starter

Før du setter i gang bør du bestemme deg for hvor omfattende byggeprosjektet ditt skal være. Har du et mindre byggeprosjekter kan du ofte både bygge og søke selv, mens større byggeprosjekter krever at du må bruke fagpersoner i hele søknads- og byggeprosessen.

Sist endret 27.10.2020
Steg 0_Før du starter.png
Før du starter på de åtte stegene fra idé til ferdig søknad, bør du bestemme deg for hvor omfattende byggeprosjektet ditt skal være.

Slik går du fram

1. Når du skal bygge noe vil dette enten være:

 • unntatt søknadsplikt
 • noe du kan søke om og bygge selv
 • noe som krever bruk av fagpersoner (ansvarlige foretak)i hele søknads- og byggeprosessen

2. I utgangspunktet er alle bygninger, tilbygg, påbygg, konstruksjon og anlegg søknadspliktig. Det samme gjelder bruksendring, vesentlig endring eller reparasjoner og vesentlig terrenginngrep.

Det finnes også unntak fra søknadsplikten. Sjekk om det du skal bygge er søknadspliktig eller krever bruk av fagpersoner i disse veiviserne:

3. Du må alltid bruke fagpersoner i hele søknads- og byggeprosessen hvis du for eksempel skal:

 • bygge en garasje, bod eller annen bygning over 70 kvadratmeter
 • bygge et tilbygg på huset ditt som er over 50 kvadratmeter
 • bygge et påbygg, slik som for eksempel å etablere en takterrasse
 • dele opp boenheten din i flere boenheter

4. Skal du bygge noe som krever bruk av fagpersoner?

Da har de ansvar for å:

 • sende inn byggesøknaden for deg (ha rollen som ansvarlig søker),
 • planlegge prosjektet ditt (ha rollen som ansvarlig prosjekterende) og
 • bygge (ha rollen som ansvarlig utførende).

5. Skal du bygge noe selv?

Da har du alt ansvar for at alle lover og regler blir fulgt i byggeprosjektet.

 • Hvis du for eksempel skal bygge et tilbygg, er det du som er ansvarlig for at alle byggtekniske krav blir fulgt. Dette gjelder alt fra brannregler og avstandsregler til krav om dagslys, energi og inneklima.
 • Du må også passe på at det du skal bygge er i samsvar med kommunale planer. Kommunen kan for eksempel ha egne regler for plassering, utforming og størrelse.
 • Selv om du kan stå ansvarlig selv er det ingenting i veien for å bruke fagpersoner i hele eller deler av søknads- og byggeprosessen.

Hvor lang tid tar det å lage en komplett søknad?

Å lage en komplett byggesøknad tar ofte lenger tid enn det du tror. Det kan ta fra dager til uker å få tak i alle relevante dokumenter om eiendommen din. Det tar også tid å sette seg inn alle dokumentene, og å finne ut om du kan bygge slik du ønsker.

Husk å sette av minst 14 dager til nabovarsling og inntil 12 uker til kommunens saksbehandling.

Hvor mye kommer saksbehandlingen til å koste?

Kommunen tar gebyr for å behandle både byggesøknader og dispensasjoner. Prisen varierer fra kommune til kommune. Du finner prisene i kommunens gebyrregulativ som pleier å ligge på kommunens nettside. I tillegg må du som regel betale for å få situasjonskart. Dette er et detaljert kart over eiendommen din som viser hvor du kan bygge.

Vil du vite mer om regelverket?

Gå til steg 1 >