Digitale tjenester for byggesøknader

Privatpersoner kan sende inn nabovarsel og byggesøknad digitalt.

Sist endret 02.04.2020

Som privatperson kan du sende inn digitale søknader hvis du planlegger å søke om:

  • bygge eller rive tilbygg som er mindre enn 50 m2
  • bygge frittliggende bygning som er mindre enn 70 m2 og hvor ingen skal bo eller overnatte
  • rive frittliggende bygning som er mindre enn 70 m2 og ikke er godkjent som bolig eller til overnatting
  • bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel inne i en boenhet (for eksempel endre innvendig bod til stue, soverom eller kjøkken)
  • mindre skilt
  • vanlige driftsbygninger for landbruket

Når du bruker en digital søknadsløsning fra listene under, får du veiledning underveis i søknadsprosessen. Dermed blir det enklere å sende en komplett søknad til kommunen.