Personvernerklæring

Formålet med Direktoratet for byggkvalitets behandling av personopplysninger er i første rekke for å ivareta våre forvaltningsoppgaver. Vi behandler personopplysninger i den grad lovgivningen pålegger eller gir oss adgang til slik behandling.

Sist endret 03.07.2018

Personopplysninger i forbindelse med saksbehandling

Direktoratet for byggkvalitet behandler noen personopplysninger som del av saksbehandlingen av blant annet søknads- og godkjenningsordninger. Vi behandler også personopplysninger i Nasjonalt installasjonsregister for løfteinnretninger (Nireg). I begge disse tilfellene er slik behandling nødvendig for utøvelse av offentlig myndighet eller er hjemlet i lov.

Etter personopplysningsloven har du blant annet rett til innsyn i de opplysningene vi har om deg, og til å rette eventuelle feil. Personopplysninger som inngår i saksbehandling vil omfattes av arkiveringsplikten etter arkivloven, og slettes ikke.

Opplysningene kan bli utlevert til offentlige virksomheter og andre som har lovhjemmel til å få utlevert slike opplysninger, til andre som behandler personopplysninger på vegne av DiBK og til den personen opplysningene gjelder.

E-post og deltakelse på arrangementer

Alle elektroniske henvendelser hører normal sett inn under arkivloven med forskrifter. Ved krav om innsyn etter forvaltningsloven eller offentlighetsloven, kan personopplysninger utleveres til andre.

Tipsskjema

dibk.nos tips-tjeneste kan brukes til å tipse om ulovlig omsetning av produkter til byggverk. Opplysninger om tips arkiveres hos oss. Dette inkluderer også personopplysninger du har gitt oss gjennom skjemaet. Det er frivillig å oppgi personopplysninger i skjemaet.

Høringer

Direktoratet sender ut høringer både på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og oss selv. Dersom du sender høringssvar til oss, må du oppgi ditt eller virksomhetens navn og en e-postadresse. Bekreftelse på mottatt høringssvar blir sendt til denne e-postadressen. Ved eventuelle tekniske feil eller andre problemer knyttet til høringssvaret, tar direktoratet kontakt med denne e-postadressen.

Alle høringssvar regnes som saksdokument (offentlighetsloven § 4), og blir journalført og saksbehandlet på samme måte som andre saksdokumenter i forvaltningen. Høringssvar kan bli publisert på dibk.no.

Nyhetsbrev

Når du registrerer deg som abonnent, spør vi om navn og e-postadresse. Vi spør også om hva du jobber med. Dette gjør vi for å ha mulighet til å sende deg innhold vi tror kan være spesielt interessant for din arbeidssituasjon. Du kan når som helst melde deg av abonnementslisten. Hvis du sier opp abonnementet ditt, slettes alle data om deg, men e-post blir liggende på en egen reservasjonsliste. Denne vaskes mot nye lister for å påse at du ikke mottar flere utsendelser.

Bruk av informasjonskapsler

Direktoratet for byggkvalitet bruker informasjonskapsler (også kalt cookies) på dibk.no for at tjenesten vår skal virke best mulig for deg som bruker.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som blir lagret på datamaskinen, lesebrettet eller telefonen din av nettstedet du besøker. Dette medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, men du kan når som helst avslå å samtykke i lagring av informasjonskapsler.

Informasjonskapslene samler statistikk om de mest brukte sidene og hvilken informasjon brukerne leter etter. Statistikken bruker vi som verktøy for å forbedre våre tjenester til deg som sluttbruker og kan ikke brukes til å identifisere enkeltpersoner.

Vi bruker Google Analytics

Direktoratet for byggkvalitet bruker Google Analytics for å samle og analysere informasjon om hvordan besøkende bruker deriblant dibk.no. Dette gjør vi for å forbedre funksjonalitet og innhold på siden. Google Analytics samler opplysninger om blant annet hvilke nettsider som har flest besøk, hva brukeren søker etter, hvilken nettleser og -versjon brukerne har, om de bruker mobil, nettbrett eller maskin, når de er innom. Informasjonen sendes til Google og lagres på selskapets servere.

Det er Direktoratet for byggkvalitet som er behandlingsansvarlig for dibk.no, og bestemmer derfor hvilke opplysninger Google Analytics har tilgang til å behandle når det gjelder bruken av nettstedet.

Vi tillater ikke Google å dele våre besøksdata annet enn for å gi teknisk support. Google kan imidlertid overføre informasjonen til tredjeparter dersom det foreligger en rettslig plikt til dette, eller dersom slike tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google.

Du kan hindre at Google Analytics samler besøksdata fra deg ved å installere tilleggsfunksjonen Google Analytics Opt-out i nettleseren din.

Behandlingsansvarlig

Direktoratet for byggkvalitet ved direktøren, er behandlingsansvarlig for alle opplysninger vi behandler om deg.