Visuelle kvaliteter for småhus

Veilederen gir råd om hvordan du kan utforme og plassere et tilbygg som harmonerer med huset og nabolaget.

Gode visuelle kvaliteter er når et byggverk oppleves som vakkert og godt tilpasset omgivelsene. Det er mange elementer som påvirker utseendet til et byggverk. For å få et helhetlig uttrykk, må elementene ses i sammenheng.

Plan- og bygningslovens § 29-2 stiller krav til visuelle kvaliteter for alle byggverk.

I denne veilederen får du gode råd om hva som er lurt å tenke på når du skal lage et tilbygg. Veilederen tar for seg hvordan du kan utforme og plassere et tilbygg. Rådene konsentrerer seg om utseendet på tilbygget.