Nabovarsel

Skal du sette opp noe som krever at du søker om byggetillatelse, skal naboene vanligvis ha beskjed. Har du fått et nabovarsel, kan du komme med merknader til byggeplanene.

Slik kan du nabovarsle

Nabovarsle digitalt
Er du privatperson kan du sende nabovarselet digitalt via Altinn

Er du profesjonell bruker, kan du se hvilke digitale tjenester du kan bruke.

Nabovarsel på papir
Du kan også sende nabovarselet på papir. Du finner alle skjemaer for nabovarsling her.

Nabovarsel skal sendes til naboene før du søker om byggetillatelse. Kvittering for nabovarselet skal fylles ut av søkeren og sendes til kommunen sammen med byggesøknaden

Er det nødvendig å nabovarsle innvendige arbeider?

  • Nei, det er ikke krav om nabovarsel for innvendige endringer i en bygning. Grunnen til dette er at innvendige arbeider i liten grad berører naboens interesser.