Nireg ivaretar sikkerheten

Om lag 51 000 løfteinnretninger er registrert i Nireg. Årlig registreres 1200–1500 nye løfteinnretninger.

Sist endret 08.09.2016

Nireg henter informasjon fra eksisterende registre for eiendommer og bygninger fra Matrikkelen og nøkkelinformasjon for eierne av bygningen fra Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene). Det er bare informasjon om løfteinnretningen som registreres i Nireg, siden bygnings- og eierinformasjon allerede finnes i de to respektive registrene.

Nireg inneholder

 • Bygnings- og adresseinformasjon fra Matrikkelen
 • Nøkkelinformasjon om løfteinnretningen som eier, type, byggeår, sertifikatnummer installatør (leverandør eller heisfirma)
 • Dato for utført samsvarskontroll og hvem som utførte kontrollen (teknisk kontrollorgan, TKO)
 • Dato for når det ble utført lovpålagt periodisk sikkerhetskontroll og hvem som utførte kontrollen (navn på kontrollør og sikkerhetskontrollorgan, SKO)
 • Lenke til siste sikkerhetskontrollrapport
 • Anonymisert informasjon om ulykker og hendelser med løfteinnretninger

Registeret og informasjonen behandles konfidensielt av hensyn til kommersielle interesser ved gjennomføring av periodisk sikkerhetskontroll. Tilgangen er begrenset med brukernavn og passord.

Dette skal registreres i Nireg

Unntak fra registreringsplikten

Løfteinnretninger som er en del av produksjonsprosess eller som er installert i private hjem er ikke registreringspliktig.

Brukere av Nireg

Følgende etater og interessenter er brukere av registeret:

 • Direktoratet for byggkvalitet
 • Kommunene som myndighet
 • Eiere av løfteinnretninger – ansvarlig for at registreringen gjennomføres. Kan ved fullmakt overføres til eiendomsforvalter
 • Leverandører av løfteinnretninger – når det hjemles i forskrift at leverandør for eksempel skal legge inn data ved installasjon av ny løfteinnretning
 • Teknisk kontrollorgan (TKO) – skal legge inn data ved installasjon
 • Sikkerhetskontrollorgan (SKO) – skal legge inn data fra periodisk sikkerhetskontroll

Tilgang

Tilgang til Nireg er begrenset og kontrollert fordi registeret kan inneholde informasjon som ikke skal være offentlig tilgjengelig.

Eier av løfteinnretning har kun innsyn i egne anlegg. I registeret kan eier endre SKO for anlegget, eller overlate dette til brukerstøtte. Dette gir blant annet tilgang til siste rapport fra periodisk sikkerhetskontroll og eventuelt senere rapporter, for eksempel rapport etter ulykke.

Eier av registeret

Direktoratet for byggkvalitet er eier av registeret.

Dette er Nireg

 • Nasjonalt installasjonsregister for løfteinnretninger er et register over installerte løfteinnretninger og ulykker med løfteinnretninger med hjemmel i TEK § 16-6.
 • Nireg skal bidra til å opprettholde det høye sikkerhetsnivået vi har for løfteinnretninger i Norge.