Bygg bod, garasje eller annen bygning uten å søke

Bruk veiviseren vår for å finne ut om du kan bygge bod, carport, garasje, drivhus eller annen frittliggende bygning uten å nabovarsle og sende byggesøknad til kommunen.

Sist endret 04.06.2015
garasje_busk_600x275.png
Finn ut om du kan bygge garasje, carport, drivhus eller bod på inntil 50 kvm uten å søke og uten å varsle naboen. Du har selv ansvar for å finne ut hva du har lov å bygge på eiendommen din.

Hva må til for å slippe å søke?

Veiviseren tar deg gjennom spørsmål om bygningen og eiendommen du planlegger å bygge på.

Klikk her for å finne ut om du kan bygge garasje, bod eller annen bygning uten å søke

Spørsmålene i veiviseren gir svar på om du kan bygge uten å søke. Du har nemlig selv ansvar for å undersøke hva du har lov å bygge på eiendommen:

Bygningen må blant annet

 • være 50 kvadratmeter eller mindre
 • være minst 1,0 meter fra andre bygninger på tomta di
 • være minst 1,0 meter fra nabogrensa
 • ha mønehøyde på 4,0 meter eller mindre og gesimshøyde på 3,0 meter eller mindre (noen ganger er fasadene høyere enn enn disse målene. Dette skjer når bygningen er satt opp i skrått terreng, og måten mønehøyden og gesimshøyde måles på)
 • ikke brukes til beboelse eller overnatting
 • ikke ha kjeller
 • ikke plasseres over vann- og avløpsledninger
 • ha en viss avstand til for eksempel sjø, vei og jernbanespor

Begrensninger for eiendommen

Det kan også være begrensninger for hva du har lov til å gjøre på eiendommen din i kommunale dokumenter.

Her kan det finnes strengere begrensinger på:

 • hva du har lov til å bygge
 • hvor du har lov til å bygge
 • hvor stort du har lov til å bygge

Veiviseren stiller en rekke spørsmål som hjelper deg å finne ut om det finnes slike begrensninger, og forklarer når du må søke og ikke.

Prøv veiviseren her!

Kan du bygge? Snakk med naboen først og meld fra til kommunen når du er ferdig

Har du tatt veiviseren og fått resultatet at du slipper å nabovarsle og sende byggesøknad til kommunen?

Selv om du ikke må sende nabovarsel, kan det være lurt å informere naboen om hva du skal bygge, og forklare hvorfor du ikke trenger å nabovarsle.

Selv om du slipper å søke, må du gi beskjed til kommunen når garasjen er ferdig, slik at den blir tegnet inn i kommunens kartdata. Det kan du gjøre ved å fylle ut skjemaet Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt.