Vil hjelpe kommunene med effektiv rådgiving i byggesaker

Før sommeren fikk prosjektet "Ingen sak med byggesak" 1,5 millioner kroner i utviklingsmidler fra Stimulab.

Sist endret 04.07.2023

Ufortjent dårlig rykte

Undersøkelser fra både KS og DFØ viser at landets plan- og bygningskontorer er blant de myndighetene med lavest tilfredshet og tillit blant innbyggerne. 

- Kommunale byggesaksavdelinger har ofte et ufortjent dårlig rykte. Det sitter kompetente saksbehandlere over hele landet som skal gi råd og veiledning, samtidig som de skal holde tempoet oppe på selve saksbehandlingen. Og alt dette mens avdelingene skal være selvfinansiert, sier direktør i Direktoratet for byggkvalitet, Per-Arne Horne. 

Ny teknologi kan gi nye løsninger

Veiledning rundt byggesaker er en stor tidstyv for stat, kommuner og innbyggere. Opptil 15 sektormyndigheter med ulike krav kan være involvert i en byggesak, og det finnes ingen samlet veiledning. Det nye prosjektet skal utforske samarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer, med mål om å finne innovative og digitale løsninger for den kommunale rådgivningen i byggesaker. Dette inkluderer å undersøke muligheten for utvikling av store språkmodeller innen kunstig intelligens.

- Vi gleder oss til å sette i gang, sammen med gode kolleger fra KS. Vi ser også frem til å finne motiverte pilotkommuner som kan hjelpe oss med å løse denne floken. Den teknologiske utviklingen gjør at vi i dag kan finne løsninger som ikke var tenkelige bare få år tilbake, sier avdelingsdirektør i Direktoratet for byggkvalitet, Therese Brøndum.

På lag med kommunene

Stimulab er et samarbeid mellom Digdir og Design- og arkitektur Norge (DOGA), og har siden 2016 vært en pådriver for at offentlig sektor jobber på tvers av tjenester og fagområder. Et viktig mål med ordningen er at ulike offentlige virksomheter skal samarbeide på ny måter og koordinere seg bedre for å skape effektive og brukervennlige tjenester.

- Et bedre samarbeid på tvers av sektorer, vil bidra til at innbyggere i hele landet får tjenester med rett kvalitet og til rett tid. Dette vil gi store samfunnseffekter og blant annet sikre bedre kvalitet på tjenestene, sier Brøndum.