Hjelp til godkjenning av kontrollforetak

Direktoratet for byggkvalitet har laget en tabell som sammenstiller godkjenningsområder for kontroll gjeldende for perioden 01.07.2010 – 31.12.2011 og etter 01.01.2012

Sist endret 18.12.2012

Denne artikkelen ble publisert for en tid tilbake. Vi har tatt vare på den fordi den kan vise nyttig innhold, men merk at innholdet kan være mangelfullt eller ikke oppdatert i henhold til dagens regelverk.

Sammenstiller kontrollområder

Tabellen viser hvilke av de tidligere kontrollområdene (høyre kolonne) med tilhørende tiltaksklasse som direktoratet har vurdert til å kvalifisere for å utøve kontroll innenfor dagens kontrollområder (venstre kolonne).

Eksempel på bruk av tabellen

  • Kontroll av utførelse av tømmerarbeid og montering av trekonstruksjoner er også kvalifisert for kontroll av våtrom
  • Kontroll av prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner er også kvalifisert for kontroll av lufttetthet
  • Kontroll av prosjektering av brannkonsept er kvalifisert for kontroll av brannsikkerhet

Kontrollområder etter 01.01.2012

Tiltaksklasse Kontrollområder før 01.01.2012 Tiltaksklasse
Overordnet ansvar for kontroll 1, 2, 3

Overordnet ansvar for uavhengig kontroll

1, 2, 3

Kontroll av overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner

og

Kontroll av overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner

1, 2, 3

Kontroll av våtrom

(i boliger)

1 Kontroll av overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) 1, 2, 3
Kontroll av overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) 1, 2, 3
Kontroll av prosjektering av arkitektur 1, 2, 3
Kontroll av prosjektering av bygningsfysikk 1, 2, 3
Kontroll av prosjektering av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner 1, 2, 3
Kontroll av utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner 1, 2, 3
Kontroll av utførelse av murarbeid 1, 2, 3
Kontroll av utførelse av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner 1, 2, 3

Kontroll av lufttetthet

(i nye boliger)

1 Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) 1, 2, 3
Kontroll av overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) 1, 2, 3
Kontroll av prosjektering av arkitektur 1, 2, 3
Kontroll av prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner 1, 2, 3
Kontroll av utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner 1, 2, 3
Kontroll av utførelse av murarbeid 1, 2, 3
Kontroll av utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner 1, 2, 3

Kontroll av bygningsfysikk

(i tiltaksklasse 2 og 3)

2 Kontroll av prosjektering av bygningsfysikk 2
3 Kontroll av prosjektering av bygningsfysikk 3
2 Kontroll av prosjektering av arkitektur 2, 3

Kontroll av konstruksjonssikkerhet

(i tiltaksklasse 2 og 3)

2 Kontroll av prosjektering av konstruksjonssikkerhet 2
3 Kontroll av prosjektering av konstruksjonssikkerhet 3

Kontroll av geoteknikk

(i tiltaksklasse 2 og 3)

2 Kontroll av prosjektering av geoteknikk 2
3 Kontroll av prosjektering av geoteknikk 3

Kontroll av brannsikkerhet

(i tiltaksklasse 2 og 3)

2 Kontroll av prosjektering av brannkonsept 2
3 Kontroll av prosjektering av brannkonsept 3