Søknadsplikt for oppdeling av bolig til flere boenheter

Oppdeling av bolig til flere boenheter krever søknad til kommunen. Det har oppstått spørsmål om alle former for oppdeling er søknadspliktig. Byggesaksforskriften § 2-2 presiserer når oppdeling krever søknad.

Sist endret 27.10.2020

Byggesaksforskriften § 2-2. Oppdeling av boenhet slår fast at det oppstår en søknadspliktig oppdeling av boenhet dersom disse tre vilkårene er oppfylt:

  • har alle hovedfunksjoner for bolig (oppholdsrom, soveplass, bad, kjøkken)
  • har egen inngang og
  • er fysisk adskilt fra øvrige enheter

Kravene skal kun vurderes ut fra disse fysiske egenskapene.

Når er en boenhet fysisk adskilt?

Den nye delen vil være fysisk adskilt dersom det ikke er gjennomgang mellom den nye delen og resten av den opprinnelige boenheten. Den nye delen regnes også som fysisk adskilt dersom man må gå gjennom fellesarealer som svalgang, terrasse eller balkong.

Delene er ikke fysisk adskilt dersom det er intern forbindelse mellom den nye delen og den opprinnelige boenheten. For eksempel vil en hovedetasje og en sokkel være én boenhet hvis det går en intern trapp mellom dem. Dette gjelder selv om trappen er stengt med låst dør og både hovedetasjen og sokkelen hver for seg har alle hovedfunksjoner.

Alle hovedfunksjoner

Med alle hovedfunksjoner menes om det mulig å sove, stelle seg, lage mat og oppholde seg. Vurderingen må gjøres ut fra hva som er mulig, ikke hva som er vanlig boligstandard. Alle hovedfunksjoner kan derfor i prinsippet nås etter bestemmelsen med et rom med toalett og vask og et oppholdsrom med plass til en seng.

Utleie

Utleie av del av bolig er ikke i seg selv søknadspliktig. Skal rom brukes eller leies ut til noe annet enn det som rommet er godkjent for, er dette en søknadspliktig bruksendring. Godkjent bruk framgår vanligvis av sist godkjente plantegning hos kommunen.

Det er for eksempel søknadspliktig å leie ut et rom som er tilleggsdel (for eksempel bod) som hoveddel (for eksempel soverom).

Prøv vår veiviser for å finne ut hva du har lov å bruke et rom i boligen din til.