Farger i arkitektur og omgivelser

Her presenteres verktøy for å arbeide frem strategier for en helhetlig og identitetsskapende fargebruk, både med tanke på bymiljøer, tettsteder og boområder.

Sist endret 15.12.2016

Mange bygningsmiljøer har vokst frem uten spesiell styring av fargebruken. Dette fungerte godt så lenge fargevalget var begrenset. I dag er valgmulighetene store og de individuelle preferansene blir derfor mer utslagsgivende og kan fragmentere helheten. Det er mye prøving og feiling på grunn av liten kunnskap og mange velger hvitt og grått for å slippe å ta standpunkt. Mangelfull styring av denne utviklingen gjør at stedenes fargeidentitet svekkes og forarmes.

Fremgangsmåter med fokus på farger