God byggeskikk i bygde omgivelser

Informasjon og veiledning om god byggeskikk.

Om byggeskikk

God byggeskikk handler om kvaliteter i våre bygde omgivelser – i utearealer, offentlige rom og bygningsmiljøer, og i det enkelte bygg. Les mer om byggeskikk.