Utbygging i fareområder

Temaveiledningen er revidert. Den nyeste utgaven finner du her.

11. Roller og ansvar

11.6. Klagerett

Hvis kommunen avslår en søknad med begrunnelse at det ikke foreligger tilstrekkelig sikker­het etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 28-1, kan avslaget påklages på vanlig måte.

Hvis kommunen, uten å avslå, ber om ytterligere dokumentasjon av grunn- og/eller miljø­forhold, er dette en prosessledende beslutning som ikke kan påklages.