Utbygging i fareområder

Temaveiledningen er revidert. Den nyeste utgaven finner du her.

5. Stormflo

5.1. Hva er stormflo?

Den vannstanden vi observerer består av astronomisk tidevann og værets bidrag til vannstanden.

Astronomisk tidevann er de vannstandsendringene som kommer av tiltrekningskreftene mellom jord, måne og sol. De er størst ved ny- og fullmåne, da ligger solen, månen og jorden på en rett linje og trekker i samme retning. Resultatet er ekstra høye høyvann og lave lavvann. Fra Vestlandet og nordover har vi de største tidevannsforskjellene et par dager etter ny- eller fullmåne, mens på Sørlandet og i Oslofjorden har vi de største tidevannsforskjellene to-tre dager før ny- eller fullmåne. Periodene med ekstra store tidevannsforskjeller kaller vi springperioder.

Endringer i lufttrykk og i vind kan ha stor innvirkning på vannstanden langs kysten. Lavt lufttrykk fører til høy vannstand, og kraftig pålandsvind vil presse vann inn mot land slik at vi får høyere vannstand ved kysten. For norskekysten gjelder dette for det meste vind fra sør og vest.

Stormflo er et begrep som brukes når værets bidrag til vannstanden er stort - slik at den totale vannstanden på ett sted blir ekstra høy. Fra Vestlandet og nordover må stort bidrag fra været falle sammen med en springperiode for at vi kaller det en stormflo.