Utbygging i fareområder

Temaveiledningen er revidert. Den nyeste utgaven finner du her.

7. Radon

7.3. Kartlegging av radonfare

Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Statens Stålevern har utviklet nasjonalt nasjonalt aktsomhetskart for radon. Kartene er basert på inneluftmålinger av radon og kunnskap om geologiske forhold. Dataene kan gi den enkelte kommune grunnlag for en første vurdering av radonfare ved arealplanlegging og miljørettet helsevern. Interaktivt kart som viser aktsomhetsområde for radon for den enkelte kommune er tilgjengeleg på NGUs hjemmeside.