Utbygging i fareområder

Temaveiledningen er revidert. Den nyeste utgaven finner du her.

8. Tiltak på eksisterende byggverk

Innledning

Dette kapitlet omtaler hvilke krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger som gjelder for eksisterende byggverk som ligger innenfor et fareområde. Disse kravene gjelder for arbeider som omfattes av plan- og bygningslovens virkeområde.

Alminnelig vedlikehold er ikke omfattet av plan- og bygningsloven, og kan gjøres uavhengig av kravene til sikkerhet mot naturpåkjenninger.