Branndører og sikkerhet

Berøringsfrie døråpnere må tas i betraktning når vi planlegger for god brannsikring.

Sist endret 04.07.2024
inngangsdør i glass_Mostphotos
Sykehus er blant offentlig virksomheter som de siste årene har innført berøringsfrie døråpnere. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Mange offentlige virksomheter, som sykehus, sykehjem og hoteller, har de siste årene innført berøringsfrie døråpnere. Slike dører gir både effektivitet i arbeidshverdagen og bedre smittevern. Enkelt forklart fungerer teknologien bak disse døråpnerne slik at en sensor registrerer bevegelser fra mennesker og objekter, noe som igjen fører til at døren åpner seg. Det brukes ulike sensorer med ulik teknologi i løsningene som tilbys.  

Vær obs med tanke på brannsikring

Bruk av brannceller er en helt sentral del av det å bygge sikkert. De skal være utført slik at de forhindrer spredning av brann og branngasser til andre brannceller i den tiden som er nødvendig for rømning og redning. I et leilighetsbygg vil eksempelvis hver leilighet være én branncelle. I et større offentlig bygg vil det være behov for å kunne bevege seg enkelt mellom branncellene. Løsningen blir da å bruke brannklassifiserte dører.

Nå har Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) blitt gjort oppmerksomme på at enkelte sensorer som brukes til berøringsfrie døråpnere kan reagere på røyk slik at dører som skal holdes stengt ved brann, åpner seg automatisk. Konsekvensen kan være at brannskiller med brannklassifiserte dører blir stående åpne. Noe som igjen kan føre til røyk- og brannspredning.

Nyttig teknologi

– Berøringsfrie døråpnere er en nyttig teknologi, men bruken av slike løsninger må ikke innebære et brudd på det byggtekniske regelverket. Vi ber derfor alle som prosjekterer bygninger om å være observante når de planlegger for brannklassifiserte dører mellom brannceller. Snakk med produsentene av løsningene du ønsker å bruke, test og analysér, slik at du er sikker på at løsningen du velger er i tråd med det bygningstekniske regelverket. At brannceller fungerer etter intensjonen er helt avgjørende for sikkerheten, sier direktør Per-Arne Horne i DiBK.

Trenger mer kunnskap

Berøringsfrie døråpnere er en teknologi som fikk særlig gjennomslag i forbindelse med korona-pandemien.

– Dette er en teknologi vi ennå ikke har god nok oversikt over. Vi trenger innovasjon for å skape rimelige og effektive løsninger, men dette må skje samtidig med at vi oppfyller kravene til sikkerhet i bygningstekniske regelverket. Derfor vil vi se nærmere på denne problemstillingen i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, sier Horne.

Døråpnere som allerede er i bruk

Hvis det oppstår tvil om berøringsfrie døråpnere, mener Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) at man bør ta en ekstra sjekk. Brannsikkerhet må alltid komme først.

– Vi oppfordrer brann- og redningsvesenene til å være særlig oppmerksomme på denne type branndører, når de er på tilsyn i sykehus, sykehjem og andre steder der disse kan være installert. Det kan også være slike dører i andre typer bygninger, så vi ber også borettslag og andre bygningseiere som har slike dører om å ta en ekstra sjekk om brannsikkerheten er ivaretatt, sier fungerende avdelingsdirektør i DSB, Dag Rune Omland.