Har du riktig dokumentasjon?

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) lanserer en veileder som hjelper firmaer med å finne ut om de har riktig produktdokumentasjon for panelbord og kledningsbord i heltre.

Sist endret 02.05.2024
trekledning_vindu_foto Carl Martin Nordby
Det kan være komplisert å finne ut av kravene til produktdokumentasjon. Foto: Carl Martin Nordby

Alle som skal selge byggevarer, må sørge for at riktig dokumentasjon følger produktet.

En ny, digital veileder for panelbord og kledningsbord i heltre, gjør det enkelt for selgeren å finne ut om dokumentasjonen er riktig og tilstrekkelig.

Veilederen er laget for alle produsenter, importører og distributører av panelbord og kledningsbord i heltre i Norge, men kan også brukes av andre som vil sjekke dokumentasjonskravene.

Behov for informasjon

– Det kan være komplisert å finne ut av hvilke krav myndighetene setter til produktdokumentasjon av disse produktene. Flere tilsyn de siste årene har vist feil og mangler ved dokumentasjonen, sier Lars Grøndal, avdelingsdirektør for produkttilsyn i DiBK.

Grøndal tror firmaer som synes det er vanskelig å finne fram i regelverket på egenhånd nå får et godt hjelpemiddel, og er spent på mottakelsen fra bransjen.

Peker oransje 200 Finn riktig dokumentasjon med veiviseren:

Egen veileder for å finne riktig system for tredjepartskontroll

Byggevarer er kategorisert i systemer avhengig av hvilken betydning de har for sikkerhet og hvilken funksjon de har i en bygning. Kontrolloppgavene til produsenter og uavhengige tredjeparter er kategorisert på samme måte.

Det er veldig viktig at produsenten velger riktig system for sitt produkt.

– Erfaringer har vist at det er et ekstra behov for veiledning om krav til tredjepartskontroll for panelbord og kledningsbord i heltre. Aktørene som er usikre på dette kan også bruke en egen system-veilederen for å finne ut om produktet deres må kontrolleres av en uavhengig tredjepart, sier Grøndal.