Bygger naboen din uten at du har blitt varslet?

Naboen din trenger ikke varsle deg om innvendige fysiske arbeider eller når byggearbeidet i liten grad berører dine interesser.

Sist endret 02.05.2024

Naboen kan også slippe å varsle deg hvis det er stor avstand til eiendommen din, eller hvis naboen skal sette opp en mindre bygning som du ikke kan se fra din eiendom. Naboen trenger heller ikke å nabovarsle hvis noe er unntatt søknadsplikt.

Disse må naboen varsle

  • Alle eiere og festere av nabo- og gjenboereiendommer. Naboeiendom er de som grenser til eiendommen din. Gjenboereiendom er eiendommer som ikke grenser direkte til eiendommen din, men er skilt med vei, gate, elv eller annet areal
  • Er det flere eiere eller festere av samme eiendom, må naboen varsle alle hver for seg. Naboen må varsle selv om eiendommen din ikke er bebygd. Naboen trenger ikke varsle leietakere eller leieboere.
  • Bor du i et sameie eller borettslag med et styre? Naboen må varsle styret, men trenger ikke varsle dere som bor i sameiet eller borettslaget.
  • Gjelder søknaden riving, må naboen også varsle de som har pengeheftelser i eiendommen

Kommunene kan kreve at flere enn disse får nabovarsel.

Dette må naboen alltid varsle om

Naboen må alltid varsle om bygging eller rivning av:

  • bygninger eller tilbygg hvor noen skal bo eller overnatte
  • garasjer, boder og andre bygninger over 50 kvadratmeter
  • tilbygg over 15 kvadratmeter
  • påbygg uansett størrelse

Naboen må også varsle hvis bygging, rivning eller endring er i strid med kommunale planer som reguleringsplan eller kommuneplan.

Er noe unntatt søknadsplikt, får du ikke varsel. Du kan få hjelp til å finne ut hva som er unntatt søknadsplikt her.

Er du fortsatt usikker på om naboen din burde ha varslet deg, må du spørre kommunen din.

Dette gjør du hvis naboen burde ha varslet deg

Hvis naboen skulle ha varslet deg, start med å fortelle naboen at han eller hun kanskje har vært litt for rask på avtrekkeren. Da får naboen mulighet til å rette opp feilen og sende deg et nabovarsel.

Hjelper ikke det, kan du gi beskjed til kommunen om at du ikke har fått nabovarsel. Det er best hvis du gjør det skriftlig, og gjerne med en kopi til naboen.

Du kan gi beskjeden anonymt, men vær klar over at naboen din vil få se det du sender inn, og at dokumentet blir registrert i kommunens postliste.