Forskjell mellom omsetning og bruk av byggevarer

Det er en viktig forskjell mellom omsetning og bruk av byggevarer, og du må sjekke at byggevarens ytelser vil medvirke til oppfyllelse av TEK.

Sist endret 19.10.2013

Ulike regler for dokumentasjon og tekniske krav til byggverk

Ikke alle byggevarer som omsettes på EØS-markedet kan benyttes i norske byggverk. Brukere av byggevarer må sjekke om byggevarers ytelser er tilstrekkelig for at byggverk oppfyller de tekniske kravene i TEK.

Du må for eksempel sjekke om brannklassifiserte dører har riktig brannmotstand for bruk i norske byggverk.

Betydning av CE-merking

CE-merking beviser at en byggevare er i samsvar med byggevareforordningen, enten ved å bekrefte at byggevaren er i samsvar med en harmonisert produktstandard eller en europeisk teknisk bedømmelse. Det betyr at CE-merkede byggevarer skal kunne fritt omsettes i hele EØS-området.

Det betyr ikke automatisk at byggevaren kan brukes i norske bygninger. Du må sjekke om byggevarers ytelser er tilstrekkelige for at bygningen skal oppfylle de tekniske krav i Byggteknisk forskrift.

For eksempel, ved å bruke ett-lags vinduer vil man ikke oppfylle minstekravene til varmegjennomgangstall (U-verdi) for en bolig.

Illustrasjon om omsetning og bruk