Tips oss om ulovlig omsetning av byggevarer

Dersom du har mistanke om ulovlig omsetning av byggevarer, kan du sende oss et tips.

Sist endret 14.05.2014

Direktoratet fører tilsyn med byggevarer på eget initiativ, men følger også opp bekymringsmeldinger fra markedet. Opplysningene du gir, registreres som en del av direktoratets markedsovervåking.

Opplysningene behandles fortrolig og vil ikke kunne spores tilbake til deg, med mindre du selv ønsker å oppgi kontaktinformasjon.