Ny spesifikasjon om beregning av bygningers energibehov og energiforsyning

Standard Norge har utgitt en ny, norsk spesifikasjon – SN-NSEPK 3031:2020 – som gir en metode for å beregne bygningers energibehov.

Sist endret 17.04.2020

Denne spesifikasjonen er en oppdatering og erstatter SN/TS 3031:2016. SN-NSPEK 3031:2020 gir metoder for en helhetlig analyse og optimalisering av alt fra bygningskropp, avansert ventilasjon og varmepumpe, via termiske solfangere til solcellesystemer og lokale vindturbiner.

Direktoratet ønsker å minne om at for å oppfylle § 14-2 i byggteknisk forskrift (TEK17) er det fortsatt Norsk Standard NS 3031:2014 som skal brukes ved beregning av bygningers energibehov og varmetapstall.

For å oppfylle forskriftens krav til energiforsyning i § 14-4 angir direktoratets veiledning til bestemmelsen en preakseptert ytelse som forutsetter bruk av den samme NS 3031:2014, men den prosjekterende kan også velge å bruke SN-NSEPK 3031:2020 dersom det gjøres en analyse i samsvar med forskriftens kapittel 2.