Prosjekteringsverktøy for tilgjengelig bolig etter TEK17

Prosjekteringsverktøyet for tilgjengelig bolig kan brukes ved kommunalt tilsyn og ved kontroll av prosjektering og utførelse. Verktøyet kan også være til hjelp i planarbeid.

Sist endret 18.09.2020

Innholdet på denne siden ble publisert for en tid tilbake. Merk at innholdet derfor kan være mangelfullt eller ikke oppdatert i henhold til dagens regelverk.