Ny standard for arealmåling

Ny standard for arealmåling får påvirkning for hvordan areal oppgis i tilstandsrapporter.

Sist endret 21.12.2023

Den nye standarden for arealmåling av bygning, NS 3940:2023 fra Standard Norge, ble gitt ut 1. november. Areal skal nå oppgis i BRA (boligens bruksareal). Dette vil påvirke hvordan areal skal oppgis i forbindelse med utarbeidelse av tilstandsrapporter ved salg av bolig etter forskriften «Tryggere bolighandel».

P-rom og S-rom

Vi jobber sammen med departementet med mindre endringer og presiseringer i forskriften «Tryggere bolighandel». Fram til forskriften er endret, må areal måles etter gjeldende bransjestandard. I tillegg skal det opplyses om fordelingen mellom P-rom og S-rom for å få en gyldig tilstandsrapport etter forskriften.

Opplysninger i tilstandsrapport

Etter forskriften «Tryggere bolighandel» skal den bygningssakkyndige etter § 2-20 «...måle boligens bruksareal (BRA), i samsvar med den til enhver tid gjeldende bransjestandarden for areal- og volumberegning av bygninger. Den bygningssakkyndige skal oppgi det totale bruksarealet, og fordelingen mellom primærdel (P-ROM) og sekundærdel (S-ROM)»

I praksis betyr dette at i tilstandsrapporter for salg av bolig, vil det for en periode bli behov for å følge den nye standarden samtidig som det opplyses om fordeling av arealer mellom P-rom og S-rom. Departementet har gitt en tolkningsuttalelse om dette.

Tillegg A i den nye standarden handler om arealmåling ved salg og taksering av boliger, og denne har en overgangsperiode frem til 1. januar 2024. Informasjon om denne overgangsperioden finnes i tillegg D i standarden. Vi anbefaler bransjen å sette seg godt inn i den nye standarden.

Kommunal- og distriktsdepartementet jobber med en endring av forskriften, og forslagene til endring vil bli sendt på høring.

Peker himmelblå 700 Tryggere bolighandel

Fra 2022 kom en ny forskrift til avhendingslova.

Forskriften fastsetter minstekrav til tilstandsrapporter, og disse må være oppfylt for at en tilstandsrapport skal få virkning etter avhendingslova. Dette ble gjort for å gi forbrukere et betryggende informasjonsgrunnlag før et boligkjøp.