Eldre rundskriv

Rundskrivene var gyldige før 2010, og er ikke ajour med dagens byggeregler. De kan imidlertid være til nytte for å forstå dagens regelverk.

Sist endret 29.11.2013

Denne artikkelen ble publisert for en tid tilbake

Vi har tatt vare på den fordi den kan vise nyttig innhold, men merk at innholdet kan være mangelfullt eller ikke oppdatert i henhold til dagens regelverk.

Rundskriv til plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 som gjelder så langt de passer, i følge Kommunal- og regionaldepartementet