Krav til eByggesaksleverandører

eByggesak er den nye generasjonen saksbehandlingssystem for byggesaksbehandling. Her ser du kravene vi stiller til leverandørene av eByggesaksløsninger og hvilke krav de oppfyller.

Sist endret 04.01.2024

Saksbehandlingsystemene er utviklet på bakgrunn av en nasjonal kravspesifikasjon utarbeidet av KS, i samarbeid med aktører som Fellestjenester Bygg i DiBK, Statens kartverk og pilotkommuner. Kravspesifikasjonen skal hjelpe kommunene til å bli bedre bestillere.

Gjeldende versjon 3.1 er fra 24. november 2023. 

Kvalifiserte leverandører

Alle de tre leverandørene av saksbehandlingsløsninger for byggesak er utviklet/oppdatert til å motta og behandle eByggesøknader i tråd med Nasjonal produktspesifikasjon for plan- og byggesak (NPS). Fellestjenester BYGG erklærer at leverandørene oppfyller kravene som ligger under vår myndighet, i tillegg til egne krav.

Leverandørene må blant annet oppfylle krav om bruk og utnyttelse av nasjonale sjekklister for byggesak, bruk av ulike API-er for å sikre dataflyt mellom søknadssystem og sak-/arkivløsning, og gjenbruk av data.

  • Sikri Elements eByggesak

  • TietoEvry Plan & Build 360

Merk at ikke alle tjenester på Fellestjenester BYGG for øyeblikk er oppdatert med datamodeller som kan utnytte funksjonaliteten som er beskrevet i produktspesifikasjonen. Dette gjelder for eksempel søknad om igangsettingstillatelse, -midlertidig brukstillatelse og -ferdigattest.

Fellestjenester BYGG oppfordrer derfor leverandørene til å gjennomføre nye godkjenningsmøter etter hvert som nye tjenester er på plass, ved ny versjon av den nasjonale produktspesifikasjonen eller ved andre relevante endringer. Tabellene blir oppdatert.

Kravene DiBK stiller for godkjenning

  • Krav fra NPS 3.0 av 20. desember 2022

  • Krav fra NPS 3.1 av 24. november 2023

Mer om leverandørene

Her finner du mer informasjon om eByggesaksleverandørene: