Slik ser de digitale byggesøknadene ut

Har kommunen mottatt en digital byggesøknad fra Fellestjenester BYGG?

Sist endret 11.09.2019

De fleste kommuner har mottatt digitale byggesøknader og nabovarsler gjennom Fellestjenester BYGG. Filene godkjennes på litt ulik måte, og her ser du eksempler på hvordan gyldige filer ser ut.

Slik ser filene i byggesaken ut

Filene som sendes digitalt gjennom Fellestjenester BYGG ser litt annerledes ut enn de tradisjonelle papirblankettene.

De fleste søknadene godkjennes gjennom Altinn. De har et rødt vannmerke i margene som bekrefter at de er signert.

Erklæringer om ansvar, samsvar og kontroll blir signert gjennom Signeringstjenesten for ansvarlige foretak, og har et godkjent-stempel fra Posten Norge AS på hver side. Under ser du skjermbilder med eksempler på gyldige forsendelser.

Eksempel på digital byggesøknad

Dette er et eksempel på første side av en gyldig rammesøknad. Legg merke til de røde vannmerkene som bekrefter at søknaden er signert og sendt gjennom Altinn. Felt som ikke er relevante, skal ikke vises på utskriften.

Eksempel på gyldig digital byggesøknad distribuert gjennom Fellestjenester BYGG

Eksempel på kvittering for nabovarsel

Skjermbildet viser et eksempel på første side av en gyldig kvittering for nabovarsel. Kvitteringen gir en oversikt over hvilke naboer som er varslet, med tidspunkt for varsling. Naboer som ikke kan nås digitalt i Altinn, får nabovarselet tilsendt i posten. Nabovarsel blir distribuert gjennom Fellestjenester BYGG.

Eksempel på gyldig kvittering for nabovarsel distribuert gjennom Fellestjenester BYGG

Eksempel på gjennomføringsplan

Her ser du et eksempel på en gjennomføringsplan (bildet viser side 2 i planen). Gjennomføringsplanen kan både sendes med førstegangssøknader, delsøknader og alene. Gjennomføringsplaner blir godkjent i Altinn og har derfor røde vannmerker i margen.

Eksempel på gjennomføringsplan godkjent i Altinn

Eksempel på ansvarserklæring

Dette er et eksempel på en gyldig erklæring om ansvarsrett. Erklæringer om ansvar, samsvar og kontroll blir signert gjennom Fellestjenester BYGG sin Signeringstjeneste for ansvarlige foretak, og har et godkjent-stempel fra Posten Norge AS på hver side.

Signeringstjenesten legger også på en forside som inneholder informasjon om autentisiteten av signaturen. Denne forsiden er det ikke mulig å fjerne.

Eksempel på ansvarserklæring signert gjennom Fellestjenester BYGG

Eksempel på tiltakshavers samtykke til byggeplaner

Under er et eksempel på et gyldig samtykke til byggeplaner fra tiltakshaver. Ansvarlig søker sender samtykket fra tiltakshaver sammen med byggesøknadene. Tiltakshavers samtykke til byggeplaner blir distribuert gjennom Altinn og Fellestjenester BYGG, og har røde vannmerker i margen når de er signert.

Eksempel på tiltakshavers samtykke til byggeplaner signert gjennom Fellestjenester BYGG

Slik mottar kommunen digitale byggesøknader

Kommunen kan motta digitale byggesøknader og forsendelser på tre måter:

  • dersom kommunen har et saksbehandlingssystem som støtter eByggesak, blir de automatisk importert
  • byggesøknaden kan bli mottatt via SvarInn eller
  • byggesøknaden kan bli mottatt i kommunens innboks i Altinn.

Les mer om hvordan kommunen kan motta digitale byggesøknader