Tilsyn med kvalifikasjoner i foretak

2. Utdanning og praksis

2.2. Krav til utdanning og praksis

Krav til utdanning og praksis for faglig ledelse følger av kapittel 11 i byggesaksforskriften og skal sikre kompetanse i konkrete byggetiltak. Tiltaksklasse og funksjon er bestemmende for hvilke krav som er satt til utdanning og praksis.

For å kunne erklære ansvarsrett må foretakets faglige ledelse oppfylle følgende krav til relevant utdanning og praksis, jf. SAK10 § 11-3. Foretak med sentral godkjenning kan erklære ansvarsrett i samsvar med godkjenningen, jf. SAK10 § 11-1 tredje ledd.

Tiltaksklasser er beskrevet i SAK10 §§ 9-3 og 9-4.

TiltaksklasseFunksjonUtdanningsnivå, jf. § 11-2Arbeidserfaring, antall år

1

Søker

b

4

1

Prosjekterende

b

4

1

Utførende

a

2

1

Kontrollerende

b

4

2

Søker

b

6

2

Prosjekterende

c

6

2

Utførende

b

3

2

Kontrollerende

c

6

3

Søker

d

8

3

Prosjekterende

d

8

3

Utførende

c

5

3

Kontrollerende

d

8

Utdanningsnivåene følger av SAK10 § 11-2. Foretak som påtar seg ansvarsrett i byggesak skal ha faglig ledelse med eksamen eller annen bestått prøve som er relevant for foretakets ansvarsrett. Følgende alternative utdanningsnivåer skal være oppfylt:

    • fag- eller svenneprøve i henhold til læreplaner fastsatt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa, eller tilsvarende
    • mesterbrev eller fagskole med fagplan for linjefag, eller tilsvarende
    • utdanning på ingeniørhøgskolenivå med 180 studiepoeng eller tilsvarende
    • utdanning på universitetsnivå (sivilarkitekt, sivilingeniør, mastergrad eller tilsvarende grad) med 300 studiepoeng eller tilsvarende.