Tilsyn med kvalifikasjoner i foretak

2. Utdanning og praksis

2.2. Krav til utdanning og praksis

Krav til utdanning og praksis for faglig ledelse følger av kapittel 11 i byggesaksforskriften og skal sikre kompetanse i konkrete byggetiltak. Tiltaksklasse og funksjon er bestemmende for hvilke krav som er satt til utdanning og praksis.

For å kunne erklære ansvarsrett må foretakets faglige ledelse oppfylle følgende krav til relevant utdanning og praksis, jf. SAK10 § 11-3. Foretak med sentral godkjenning kan erklære ansvarsrett i samsvar med godkjenningen, jf. SAK10 § 11-1 tredje ledd.

Tiltaksklasser er beskrevet i SAK10 §§ 9-3 og 9-4.

TiltaksklasseFunksjonUtdanningsnivå, jf. § 11-2Arbeidserfaring, antall år

1

Søker

b

c

4

1

Prosjekterende

b

c

4

1

Utførende

a

2

1

Kontrollerende

b

c

4

2

Søker

b

c

6

2

Prosjekterende

c

d

10

6

2

Utførende

b
c

3

2

Kontrollerende

d

6

3

Søker

e

8

3

Prosjekterende

e

8

3

Utførende

c
d

8
5

3

Kontrollerende

e

8

Utdanningsnivåene følger av SAK10 § 11-2. Foretak som påtar seg ansvarsrett i byggesak skal ha faglig ledelse med eksamen eller annen bestått prøve som er relevant for foretakets ansvarsrett.

Følgende alternative utdanningsnivåer skal være oppfylt:

  • fag- eller svennebrev, eller tilsvarende
  • mesterbrev eller tilsvarende
  • høyere fagskolegrad med 120 studiepoeng, eller tilsvarende
  • bachelorgrad i ingeniørutdanning, høgskolegrad eller tilsvarende grad med 180 studiepoeng, eller tilsvarende
  • mastergrad i ingeniørutdanning eller arkitektur, sivilarkitekt, sivilingeniør, eller tilsvarende grad med 300 studiepoeng, eller tilsvarende.