Tilsyn med kvalifikasjoner i foretak

5. Brevmaler og sjekklister

Brevmaler og sjekklister

Nedenfor følger sjekklister og brevmaler for tilsyn med oppfyllelse av krav til kvalifikasjoner. Det er én sjekkliste og flere brevmaler for tilsyn med oppfyllelse av krav til utdanning og praksis. Det er også en brevmal for varsel om å frata foretaket ansvarsrett på bakgrunn av manglende oppfyllelse av krav til utdanning og praksis. Det er videre sjekklister for tilsyn med oppfyllelse av krav til kvalitetssikringsrutiner, avhengig av hvilken funksjon foretaket har erklært ansvarsrett for.

Kommunen velger selv om sjekklistene skal benyttes i sin helhet eller om det er hensiktsmessig å konsentrere seg om utvalgte spørsmål. Kommunen kan også supplere sjekklistene eller lage egne sjekklister.

Vi minner om at relevant sentral godkjenning normalt skal legges til grunn ved erklæring om ansvarsrett og ved tilsyn, jf. SAK10 § 11-1 tredje ledd. Kommunen kan prioritere å føre tilsyn med foretak uten sentral godkjenning, jf. SAK10 § 15-1.

Last ned:

Tilsyn med utdanning/praksis

Nye maler

I samarbeid med seks kommuner fra tidligere Hedmark fylke, har Direktoratet for byggkvalitet utviklet nye brevmaler og spørsmålslister med tilhørende veiledning. Disse hjelpemidlene for kommunenes tilsyn med kvalifikasjoner kan lastes ned fra listen under.