Slik gjennomfører vi tilsyn

Sentral godkjenning er en frivillig ordning som beskriver faglig kompetanse og rutiner for kvalitetssikring i et foretak. Hvert år fører Direktoratet for byggkvalitet tilsyn med mange foretak i ordningen.

Sist endret 05.09.2023
Bilde fra Oslo_byggeplass_2_Foto_Bjørn H. Pettersen, DiBK

Alle foretak som har sentral godkjenning eller erklærer ansvarsrett i byggesaker, må regne med å få tilsyn med sin praksis for kvalitetssikring av eget arbeid og rutiner for kvalitetssikring. Direktoratet for byggkvalitet fører tilsyn med sentralt godkjente foretak og kan kreve dokumentasjon på at vilkårene for sentral godkjenning er oppfylt. I konkrete byggesaker er det kommunene som fører tilsyn. 

Det er i dag i underkant av 12 000 foretak som er sentralt godkjent, og over 90 prosent av alle ansatte i bygg- og anleggsnæringen er ansatt i et foretak som er sentralt godkjent. 

Direktoratet gjennomfører tilsyn med om lag 900 sentralt godkjente foretak hvert år. Dette gjøres enten gjennom stedlig tilsyn, ved hjelp av Teams-møter eller ved et dokumenttilsyn. Stedlig tilsyn er den foretrukne varianten, med digitale møter som et godt alternativ til et fysisk møte med foretakene. 

Stedlig tilsyn

Et stedlig tilsyn blir alltid varslet på forhånd. Innkallingsbrevet beskriver hva vi skal se på i tilsynsmøtet, slik at foretaket får tid til å forberede seg. Direktoratet vil ofte ringe foretaket og informere kort om tilsynet i forkant av selve tilsynsmøtet. 

Tilsyn i møte.png

Tilsynet innebærer ikke en fullstendig gjennomgang av alle kriterier som skal være på plass i forbindelse med en godkjenning, men vi ser på om foretakets rutiner samsvarer med byggesaksforskriftens krav til kvalitetssikring. Vi ser også på om innholdet i rutiner samsvarer med den praksisen som foretaket forteller om og viser oss i tilsynsmøtet. 

Fram til pandemien var stedlig tilsyn normalen. Dette er fremdeles en tilsynsform direktoratet vil videreføre. Men, ny teknologi gir også nye muligheter. Selv om samfunnet igjen tillater oss å reise og møte hverandre, vil tilsyn via Teams være et godt supplement til stedlige tilsyn. 

Digitale tilsyn

Noen ganger er foretak organisert flere steder i landet. I slike tilfeller har direktoratet tatt i bruk Teams som en alternativ tilsynsform, slik at flere avdelinger kan delta samtidig. Denne tilsynsformen egner seg også godt til oppfølgingstilsyn etter et tidligere tilsyn eller annen oppfølging av foretak.

Leite og Howden arkitekt og ingeniørkontor har hovedkontor i Ålesund og et avdelingskontor på Brumunddal. Tilsynet ble gjennomført via Teams, slik at vi fikk snakket med begge avdelingene i samme møte. Roger Howden er daglig og faglig leder i foretaket. Howden satt under dette tilsynet i Ålesund, mens avdelingsleder Dag Johansen var med på Teams fra Brumunddal.

– Gjennomføring av tilsyn via Teamsmøte fungerte utmerket, sier Roger Howden.

Roger Howden har jobbet med ansvarsbelagte prosjekter i mange år, og ser viktigheten av tilsyn.

– Vi trenger oftere tilsyn fra myndighetene, og det skal få konsekvenser ved mangler. Det skal lønne seg å følge regelverket, sier Roger Howden.

Roger rund.png
Roger Howden,
Leite og Howden AS

Howden har hatt tilsyn fra DIBK tidligere, men syntes nå at det var en grundigere gjennomgang og en betydelig bedre dialog enn ved tidligere tilsyn. Han kommer med et lite hjertesukk til slutt.

– Det får sjelden noen konsekvenser å ikke følge regelverket. Intensjonen i 1997 var at 10 prosent av byggesakene skulle ha tilsyn. I dag er tilsyn nesten totalt fraværende fra kommunal side. Jeg mener at tilsyn både fra DIBK og kommuner må til for at bransjen skal følge regelverket.