Søknadsskjemaer for mindre byggeprosjekter på boligeiendom

Har du et mindre byggeprosjekt på egen eiendom, kan du sende byggesøknad og nabovarsel enten digitalt eller på papir.

Sist endret 02.05.2024

Når du bruker en digital søknadsløsning får du veiledning underveis i søknadsprosessen. Dermed blir det enklere å sende en komplett søknad til kommunen.

Du kan også varsle naboene og søke om tillatelse på papir. Under ser du hvordan du går fram.

Skjemaer for nabovarsling

Før du kan sende inn en byggesøknad til kommunen, må du varsle naboene dine. Vi anbefaler å fylle ut nabovarselet og byggesøknaden samtidig. Da er det enklere å få oversikt over hva du må opplyse om i nabovarselet.

Du kan kombinere forskjellige leveringsmåter:

Er det flere eiere/festere av en eiendom?

Da må alle få hvert sitt varsel. Pass på at du tar vare på dokumentasjon som bekrefter at du har varslet naboen. Dette skal legges ved byggesøknaden.

Søknadsskjemaer for deg som skal bygge, rive eller bruksendre

Etter nabovarslingen kan du sende inn byggesøknaden til kommunen. Bruk et av disse to skjemaene:

Gjelder for tilbygg (f eks utvide bygning med en terrasse, veranda eller et nytt rom) mindre enn 50 m2 og frittliggende bygninger (f eks garasje eller bod) mindre enn 70 m2.

Når du skal gjøre om en tilleggsdel (f eks en bod) til en hoveddel (f eks stue, soverom eller kjøkken) i egen bolig.

Husk å fylle ut alle felter og å legge ved all relevant dokumentasjon, slik som tegninger, nabovarsel og kvitteringer for nabovarsel.

Søknad om ferdigattest

Etter at søknaden er godkjent og byggeprosjektet ditt er ferdig, må du sende inn søknad om ferdigattest, slik at tiltaket kan lovlig tas i bruk.

Skjemaer for eiendommen