Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka

Statens_PfB_Merke_hedret_140.jpg

Etter at majonesproduksjonen ble flyttet til Fredrikstad i 2013, er den gamle fabrikkbygningen transformert til nytt hovedkontor og matfaglig senter for Mills. Byggets fasade er åpnet opp mot parken, dette bidrar med lys og skaper trygghet i området.

Sist endret 27.06.2023
Inne i den tidligere fabrikkbygningen til Mills som nå er Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka

Fabrikkbygningen til Mills i Sofienberggata på Grünerløkka i Oslo har blitt omgjort til hovedkontor og matfaglig senter for Mills AS. Foto: Johnny Vaet Nordskog

Fasaden til den tidligere fabrikkbygningen til Mills som nå er Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka

Står man på riktig sted, kan man se Mills-logoen i speilfeltene som utgjør en sentral del av bygningens nye fasade. Foto: Ivan Brodey

Inne i den tidligere fabrikkbygningen til Mills som nå er Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka

Ledsten Arkitektur er interiørarkitekt og står for hovedkonseptet av transformasjonsprosjektet, mens Element Arkitekter er arkitekt bak fasadeutformingen. Dette er fra Mills’ kombinerte kantine og matfaglige senter, med glassfasade mot gateplan. Foto: Ivan Brodey

Trapp i den tidligere fabrikkbygningen til Mills som nå er Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka

En ny, plasstøpt betongtrapp knytter 1. etasje sammen med de overliggende kontoretasjene. Foto: Jonas Adolfsen

Viser materialvalg i den tidligere fabrikkbygningen til Mills som nå er Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka

Hovedmaterialene i bygningen er betong, tre, råstål, ull, messing og gjennomfarget MDF. Disse vil eldes med verdighet, og er valgt med tanke på varighet og langsiktig bruk. Foto: Ivan Brodey

detaljbilde fra den tidligere fabrikkbygningen til Mills som nå er Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka

Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka sto ferdig i 2016. Foto: Ivan Brodey

Fasaden til den tidligere fabrikkbygningen til Mills som nå er Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka

Glassfinnene, vindusfeltene og de hvite glassbrystningene speiler parken og himmelen, og det varierende skydekket når himmelen ikke er helt blå. Foto: Direktoratet for byggkvalitet

Inne fra den tidligere fabrikkbygningen til Mills som nå er Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka

Skreddersydde himlinger og møteromsvegger i tre og messing sørger for optimal fleksibilitet, akustikk og takhøyde. Foto: Direktoratet for byggkvalitet

  • Fakta om prosjektet

  • Juryens begrunnelse

Transformeringen av den gamle fabrikken til Mills var oppstarten av en større nyutvikling av hele Millskvartalet på Grünerløkka. Sentrale elementer i prosjektet har vært å bidra til en miljøvennlig utnyttelse av det eksisterende betongbygget og samlokalisere kontorer og kjøkken for produktutvikling. I tillegg har det vært et ønske om å skape en oversiktlig organisering av funksjonene i bygget, øke synligheten og tilgjengeligheten fra gaten, oppnå tilstrekkelig dagslys og bidra til belysning mot parken om kvelden.

Fremragende byggkvalitet

Store fellesarealer med kantine og matfaglig senter er bakgrunnen for ideen om en ny og åpen glassfasade mot gateplanet, samt en delvis åpning av gulvet mellom 1. etasje og underetasjen. Dette grepet gjør at de to nederste etasjene oppleves som ett stort volum.

En ny, plasstøpt betongtrapp knytter 1. etasje sammen med kontoretasjene. Betongdekker og søyler er sandblåst og eksponert for å utnytte de termiske egenskapene i betongen, samtidig som at byggets fortid som industrilokale understrekes. Skreddersydde himlinger, messing og vegger i tre, i tillegg til andre absorbenter, gir gode akustiske forhold og god takhøyde. Interiørkonseptet domineres av naturmaterialer i tre, råstål, ull og messing, som alle er godt egnet for en langsiktig bruk. Alle pulter, skap og bord er spesialdesignet av interiørarkitekten. Det samme gjelder rekkverk, trapper, disker, sittebenker og skiltprogram.

Gode og innovative byggeprosesser

I 2013 vant interiørarkitekt Ellen Ledsten i Ledsten Arkitektur konkurransen om å transformere det gamle fabrikkbygget. Hun arbeidet tett sammen med rådgivende byggingeniør Frode Soløy for å utnytte mulighetene som lå i betongbygningen. Sammen har de vært opptatt av langsiktighet, varige løsninger og materialer. Ledsten utviklet og foredlet romprogrammet sammen med de ansatte. Hun fant løsninger som til slutt resulterte i en fullstendig utnyttelse og samlokalisering for det som har blitt Mills og Agras nye hovedkontor.

Det er Element Arkitekter som har designet den nye fasaden mot parken. Den består av glassfinner, hvor enkelte har toveisspeil. Fra utsiden kan feltene minne om en abstrakt samling av ulike former, men sett fra rette vinkel kan man se at speilfeltene danner Mills' egen logo. Den særegne fasaden er resultatet av et helt nytt fasadesystem som er utviklet av arkitektene selv. De laget en 1:1-modell på 6 x 5 meter hvor de testet og utviklet ulike løsninger og byggemåter sammen med fasadeentreprenør, teknikere og bygningsfysiker. I denne prosessen ble glass-, speil- og lyskunst integrert til aktive deler i fasaden. Dette gjør bygningen til en «lysfanger» om dagen og en «lyskaster» om natten, noe som skaper trygghet i et ellers mørkt parkområde..

God transformasjon

Transformasjonen av den gamle majonesfabrikken er startskuddet for en større utvikling av hele Millskvartalet på Grünerløkka. Bygget er transformert innenfra og ut. Konkurransen for transformasjonsprosjektet fokuserte på overordnede tanker om prosess, konsept og bruk. Ledsten Arkitektur avdekket potensialet i det gamle industribygget.

Det eksisterende bygget ga store utfordringer til tilgjengelighet, men dette er løst i stor grad. Fra hovedinngangen er det etablert en råstålsrampe som binder de fire nivåene sammen. I stedet for å skjule løsningene for universell utforming, er rampen fremhevet som det viktigste grepet i adkomstetasjen.

Noen av de viktigste grepene ved transformasjonen har vært å åpne fasaden mot parken, åpne deler av dekket mellom 1. etasje og underetasjen og gi bygningen en ny og utadvendt fasadeutforming.

Bærekraftige bygg for brukerne og samfunnet

Den særegne og åpne glassfasaden eksponerer det matfaglige senteret og utviklingskjøkkenet for forbipasserende. Tidligere bortgjemte funksjoner til utviklingskjøkkenet er nå synlige både for bedriften og publikum. Det meste av den eksisterende bygningsmassen rundt Sofienbergparken er boliger, og her finnes det få utadvendte fasader og opplyste førsteetasjer.

Det viktigste miljøgrepet i prosjektet er bevaringen og transformasjonen av den store fabrikkbygningen i betong. Riving ville vært svært energikrevende, det samme vil deponering av betongavfallet. Det hadde i tillegg vært et stort materialbehov knyttet til å bygge opp et nytt kontorbygg fra grunnen av.

I prosjektet inngår en nyetablert energisentral basert på grunnvarme, med energibrønner tilknyttet varmepumper. Brønnanlegget dekker også kjølebehovene i bygget. Bygget er utstyrt med behovsstyrt ventilasjon og LED-belysning. Komprimerte og fleksible arealer reduserer det totale arealforbruket.

Den innovative fasaden mot nord maksimaliserer dagslysinnslippet og utsynet for de ansatte.

Forbildebygg

Det forelå ikke krav til bevaring av Mills gamle produksjonslokale. Bygget kunne dermed ha blitt revet for å gi plass til et nybygg. Likevel har utbyggeren valgt å satse på transformasjon framfor å rive og bygge nytt. Å transformere og gjenbruke bygninger er et bidrag til å redusere klimagassutslippene.

Med sine åpne og innovative fasadeløsninger og karakteristiske interiørarkitektur er Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka et forbildebygg. Transformasjonen har bidratt til å opprettholde en tradisjonsrik virksomhet og arbeidsplasser i sentrum. De åpne fasadeløsningene inkluderer publikum i det som skjer inne i bygget, og gir trygghet og trivsel til omgivelsene.

Kilder:

  • Element Arkitekter
  • Ledsten Arkitektur
  • Arkitektur skaper verdi, Arkitektbedriftene

Om prisen

Statens pris for byggkvalitet er en hederspris som skal løfte fram nye forbildebygg som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt.

Kandidater til prisen skal ha:
• fremragende byggkvaliteter
• være et resultat av gode og innovative byggeprosesser.