Statens pris for byggkvalitet (1983-2022)

Dette var Kommunal- og distriktsdepartementets pris for fremragende byggkvalitet. DiBK var sekretariat for prisen fra 2018 til 2022. Prisen erstattet Statens byggeskikkspris som ble opprettet i 1983. Departementet avviklet Statens pris for byggkvalitet i 2023.